در پی اعتصاب و تجمع اعتراضی کارکنان بخش درمان و صنایع نفت و پتروشیمی در روزهای اخیر در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات و شرایط استخدامی، تجمع‌های اعتراضی صنفی روز سه شنبه نیز ادامه یافت.

کارگران شرکت هپکو روز سه شنبه ۲۱ مرداد برای نهمین روز در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت کاری و توقف تولید، در محوطه این شرکت تجمع کردند و خواستار پاسخگویی مدیریت و سازمان خصوصی سازی شدند.

از سوی دیگر، گروهی از آموزش‌‌دهندگان نهضت سوادآموزی نیز در اعتراض به شرایط قراردادی و این که مشمول آموزش استخدامی قرار نگرفته‌اند، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. آموزش‌دهندگان نهضت سواد آموزی روز دوشنبه نیز مقابل ساختمان مجلس تحصن کرده بودند. در این روز، معلمان نیز در اعتراض به وضعیت معیشتی و شرایط استخدامی در تهران و چند شهر تجمع کرده بودند.

روز سه شنبه همچنین گروهی از رانندگان اتوبوس‌های در تهران در اعتراض به تاخیر ۴ ماهه در پرداخت حقوق‌‌شان در محدوده خیابان هنگام تهران تجمع کردند. رانندگان اتوبوس‌های شهری ارومیه نیز روز دوشنبه در اعتراض به پایین بودن میزان حقوق خود اعتصاب کرده بودند.

در روزهای گذشته کارکنان و کارگران صنایع نفت و پتروشیمی در چند استان در اعتراض به شرایط نامساعد کاری و پرداخت نشدن چند ماه حقوق، اعتصاب کردند. روز دوشنبه کارگران پیمانکار پالایشگاه شهرستان بهبهان نیز به این اعتصاب ها پیوستند.

تداوم مشکلات معیشتی کارگران و اقشار عادی جامعه ایران در حالی ادامه دارد که آشکار شدن موارد بی‌شمار غارت اموال همگانی، فساد مالی، رانت‌خواری، و ثروت‌اندوزی نامشروع توسط افراد نزدیک به طبقه حاکم بر آن کشور، از ادامه تاراج گسترده و بی‌وقفه منابع و ثروت کشور توسط رژیم و حلقه نزدیک به قدرت پرده برداشته است. صدای امریکا