سندی که به تازگی در میان گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل پیدا شده، نشان می‌دهد که وزارت خارجه دولت #میرحسین_موسوی و خود وی از ۲۵ مرداد ۶۷ در جریان اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی چپ بوده‌ اند. در این گزارش، به تیرباران کیومرث زرشناس، سعید آذرنگ، سمین فردین و فرامرز صوفی، در تاریخ ۲۹ تیر ۶۷ در اوین اشاره شده است.

در اوایل مرداد ۶۷، با قطع ناگهانی ملاقات‌ زندانیان، خانواده‌‌های نگران با عفو بین‌الملل  تماس می‌گیرند. در ۲۵مرداد و ۱۱ شهریور ۱۳۶۷، این سازمان با انتشار دو اقدام فوری خطاب به دولت و قوه قضاییه از احتمال آغاز «موج جدیدی از اعدام‌های سیاسی» اعلام نگرانی می‌کند.

از تاریخ ۲۵ مرداد۶۷، فعالان عفو بین‌الملل در سراسر جهان با ارسال هزاران تلگراف، تلکس و نامه‌ به مقامات ایرانی از جمله حسن ابراهیم حبیبی، وزیر دادگستری دولت #میرحسین موسوی و سفرای  دولت در کشورهای مختلف خواهان «توقف فوری اعدام‌های سیاسی» می‌شوند.

 «اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷ – جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد»