#اعدام_نوید_افکاری_جنایت_علیه_بشریت_است

۱- در این روزهای پس از قتل عمد قضایی #نویدـافکاری که در قوانین حقوق بشر به آن “اعدام شتاب زده” میگویند، خانم آگنس کالامارد (@AgnesCallamard) گزارشگر سازمان ملل در زمینه اعدام، مطلب آموزشی درباره “اعدام شتاب زده” منتشر کرده اند.

۲- این مطلب البته بزبان فارسی است تا خواندن آن توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران هم تضمین شود. اما آیا به واقعیت نزدیک تر نبود اگر خانم کالامارد آموزش خود را به جنایت علیه بشریتی اختصاص میداد متشکل از سرکوب سیاسی، شکنجه و قتل عمد قضایی نظام مند و گسترده؟

۳-سه تخلف فاحش حقوق بشری که در عرض ۴۲ سال گذشته دهها هزار قربانی بجا گذاشته است و متن قوانین رژیم اسلامی ایران ارتکاب آنها را همچنان تضمین میکند. قوانینی مثل قانون قصاص که #نویدـافکاری را رذیلانه و به اشتباه به ارتکاب قتل عمد محکوم کرد.

۴-قانون قصاصی که با هر یک از اصول ذکر شده در مطلب آموزشی خانم کالامارد صریحاً مغایرت دارد، از تعریف “قتل عمد” گرفته تا “راه های اثبات” آن و تجویز اجباری و غیرقابل تخفیف مجازات قصاص نفس و روش ددمنشانه اجرای حکم قصاص.

۵- پیام های صوتی که #نویدـافکاری از زندان به بیرون فرستاد و اسنادی که تا کنون از مراحل پنهانی به اصطلاح رسیدگی کیفری به پروندهٔ او درز کرده اند همگی سرکوب سیاسی، شکنجه و قتل عمد قضایی نظام یافته را فریاد میزنند.

۶- دهها هزار ایرانی که عزیزان آنها هم قربانی سرکوب و شکنجه و اعدام های شتاب زده این رژیم بوده اند و میلیونها ایرانی که هر یک میتوانند فردا براحتی یک #نوید_افکاری دیگر باشند فریاد میزنند:

#اعدام_نوید_افکاری_جنایت_علیه_بشریت_است.

۷-چندین گزارشگر ویژه سازمان ملل هنگام مواجهه با نقض گسترده و/یا نظام مند حقوق بشر، سازمان ملل را به تشکیل یک “کمیسیون ویژه تحقیق” فراخوانده اند تا بررسی جدی وعمیقی از این تخلفات انجام دهد، عواقب قانونی آنرا مشخص کند و برای پایان دادن به مصئونیت مرتکبین راه حل ارائه کند.

۸-موضوع مورد بررسی خانم کالامارد مهمترین حق بشر یعنی حق حیات است. اینکه پس از چهار دهه گفتگوهای بی حاصل بین سازمان ملل و رژیم اسلامی در ایران، خانم کالامارد باز هم به انتشار یک بیانیه کلی یادآوری قوانین بین المللی اکتفا کرده است به نحو دردناکی مایوس کننده است.

این متن به انگلیسی نوشته شده است