شهروند ـ به رسم هر سال برای بزرگداشت روز کارگر و همبستگی با میراث آسیای جنوبی، به پاس بزرگداشت خدمات این ملیت ها به جامعه ی کانادایی، به افرادی که در انتاریو در ارتباط با کارگران و مسائل آسیا فعالیت می کنند از جانب نهادهای مدنی ـ کارگری جایزه ای تعلق می گیرد.

امسال ۸ می ۲۰۱۲، این جایزه به چند تن از جوانان و فعالان کارگری اجتماعی از جمله جاگمیت سینگ نماینده مجلس انتاریو از حزب نیودمکرات و مهدی کوهستانی نژاد، نماینده ایرانی تبار کنگره کار کانادا اهدا شد.

مهدی کوهستانی جایزه فعال حقوق کارگری را دریافت کرد

این مراسم سه شنبه ۸ می ۲۰۱۲ ساعت ۵ تا ۹ شب در بنکوئت هال ساگان در می سی ساگا برگزار شد.