شاهزاده رضا پهلوی طى یک پیام ویدئویی با عنوان «پیمان نوین» که از طریق یوتیوب و خطاب به مردم پخش شد، با اشاره به نگرانی مردم ایران از وضعیت کنونی و آینده کشور گفت: «هر روز ادامه حکومت اسلامی آینده‌ای حتی تاریک‌تر از امروز را رقم خواهد زد.»

شاهزاده رضا پهلوی

او انزوا، فروپاشی اجتماعی، تبعیض، خفقان،  سقوط آزاد اقتصادی، سرخوردگی و ناامیدی را تنها دستاورد۴۱ سال حکومت اسلامی برای مردم ایران دانست.

شاهزاده رضا پهلوی با تاکید بر این که نظام جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست درباره انگیزه خود از ارائه «پیمان نوین» گفت رسیدن به قدرت سیاسی مدنظر او نیست بلکه تلاش برای برقراری سیسستمی است که درآن قدرت هرگز در انحصار یک فرد یا گروه نباشد.

او سکوت، بی‌تفاوتی و بی‌عملی را فاجعه‌بار دانست و گفت: تنها آلترناتیو مقبول، حاکمیت مردم ایران نظامی است که در آن قانون برآمده از رای آزاد مردم، بالاترین مرجع حکومت است.

او گفت: هیچ شخص یا گروه یا نیرویی به تنهایی نمی‌تواند ما را نجات بدهد. ما یا باهم این کشتی طوفان زده را به ساحل امن می‌رسانیم یا جدا جدا غرق خواهیم شد.

او از همه مخالفان جمهوری اسلامی خواست تا با کنار گذاشتن اختلافات بر روی «نجات ایران» متمرکز شوند و گفت که به سوی همه نیروهای سیاسی دموکراسی خواه فارغ از گذشته و گرایش سیاسی دست یاری دراز می‌کند.

شاهزاده رضا پهلوی «مسیر پیروزی» را مشخص توصیف کرد و گفت: اعتصابات و اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی را در نقاط مختلف کشور بهم پیوند بزنیم. از خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی پشتیبانی کنیم و رهبران میانی و میدانی را که امروز پشت میله‌های زندان هستند تنها نگذاریم.

او همچنین وظیفه ایرانیان خارج از کشور را رساندن صدای اعتراض مردم ایران و در صورت امکان پشتیبانی مالی دانست.

 شاهزاده رضا پهلوی «تحمل آرا و عقاید یکدیگر» را شرط موفقیت این شبکه بزرگ اعتراض دانست.