در پی قتل مهدی امین یکی از کوشندگان فعال علیه جمهوری اسلامی ایران، ایرانیان کانادا بار دیگر به عملیات تروریستی رژیم جمهوری اسلامی در خارج کشور با دقت بیشتری توجه نشان داده و از دولت و نخست وزیرکانادا آقای جاستین ترودو خواستار پی گیری جدی قتل مهدی امین شده اند. آنان درخواست کرده اند با توجه به حساسیت جامعه ایرانی کانادایی در روند تحقیقات برای روشن شدن ابعاد و جزئیات این قتل فجیع سرعت و شفافیت لازم مبذول شود، و جامعه ایرانی کانادایی را از نتایج این تحقیقات در اسرع وقت مطلع سازند.

-Hossein Afsahi, Writer and theatre Director

-Afshin Afshin Jam, Human Rights and Environmental activist  

-Nazanin Afshin-Jam MacKay, Human rights activist,  Founder Stop Child Executions 

-Nasrin Almasi, Managing Editor, Shahrvand Magazine

-Payam Akhavan, Senior Fellow, Massey College, University of Toronto 

-Dr. Sam Assadpour Physician and CEO of Community Oriented Health Advisory Network

-Khatereh Azarfar, Vice President, Product Development, Ericson , Canada

-Hannah Bahmanpour, Lawyer, Canada

-Saeed Chooback, Publisher, Bamdad publishing Co.

-Ramin Jahanbegloo, political philosopher, and member of Advisory Board of PEN Canada

-Amir Kasravi, Inspector and Aviation Safety Expert

-Haideh Moghissi, Professor Emerita, Trudeau Fellow, York University

-Shahrzad Mojab, Professor, Director critical Studies in Equity and Solidarity, New College, University of Toronto

-Gazal Mojdehi, Human Rights Lawyer

-Reza Moridi, former parliamentarian and Minister, Ontario

-Soheil Parsa, Artistic Director of Modern Times Stage Co.

-Saeed Rahnema, Professor rtd. founding Director of School of public policy and Administration, York University.

-Kaveh Shahrooz, Senior Fellow, Macdonald-Laurier Institute

-Mohammad Tajdolati, Journalist

-Babak Yazdi، Executive Director of Kanoon Khavaran, ( Organization in Defence of political prisoners in Iran)

-Farrokh Zandi, Professor, Associate Director of Undergraduate Programme, Schulich School of Business, York University

-Hassan Zerehi, Writer and Chief Editor, Shahrvand Magazine

CC. Mr. Ben Chin, Principal Secretary