دختر کوچک منیتوبایی با ترس نظاره گر مشاجرات مادر بزرگ و مادرش بر سر حضانت اوست. مادر بزرگ به دادگاه می گوید، دخترش به الکل اعتیاد دارد.  


شهروند ۱۲۳۲  پنجشنبه ۴ جون  ۲۰۰۹


 

کندین پرس ـ۳۰ می: دختر کوچک منیتوبایی با ترس نظاره گر مشاجرات مادر بزرگ و مادرش بر سر حضانت اوست. مادر بزرگ به دادگاه می گوید، دخترش به الکل اعتیاد دارد. و او  برای سلامت نوه کوچک و برادر خردسالش به شدت نگران است. پدر و مادر نژادپرست بوده و عضو گروه نژادپرستی skinhead  هستند و در ضمن در محیط عجیب و آشفته ای زندگی می کنند.

مادربزرگ نگران می گوید:«من شب تا صبح در تخت دراز می کشم و تنها به سلامت نوه هایم فکر می کنم. زمانی که دخترم با همسرش آشنا شد، فرزند خود را برای مدت طولانی رها کرد و من از او سرپرستی کردم. او یک دختر تنها و غمگین است. نوه ام برای من گفته که وقتی دخترم سیاه پوستان را می دید به آنها القاب بدی می داده است.»

سازمان خدمات کودک و خانواده  منیتوبا به دلیل اینکه کودکان در خانه ای هستند که افکار نژادپرستانه به شدت رواج دارد و استفاده از الکل و مواد مخدر نیز در حضور بچه ها صورت می گیرد، قصد دارد به صورت دائمی مکان زندگی آنان را تغییر دهد، زیرا شواهد نشان می دهد این پدر و مادر صلاحیت سرپرستی کودکان را ندارند.

سال گذشته مسئولان مدرسه روی دستهای دخترک علائم و سمبل های نژادپرستانه مشاهده کردند و در چنین صورتی مادر از لحاظ قانونی باید جوابگوی این رفتار خود باشد. لیکن او تا کنون وکیلی نداشته و تنها گفته است من با افکار نژادپرستانه کودکانم را بزرگ نمی کنم. ناپدری دخترک که پدر واقعی پسر خردسال خانواده است به شدت با این تصمیم مخالفت کرد و اظهار داشت حریم خانواده او مورد تجاوز قرار گرفته است. در تمام مدت این گفتگوها و بحث ها دخترک خردسال از ترس به پشت نیمکت دادگاه پناه برده و از ترس بر خود می لرزید.