یافتن اثری از ویکتوریا استافورد به درازا کشیده و پلیس به پدر دردکشیده و خسته او می گوید شاید هرگز اثری از دخترش یافت نشود.  


شهروند ۱۲۳۲  پنجشنبه ۴ جون  ۲۰۰۹


 

کندین پرس ـ ۲۹ می: یافتن اثری از ویکتوریا استافورد به درازا کشیده و پلیس به پدر دردکشیده و خسته او می گوید شاید هرگز اثری از دخترش یافت نشود. راندی پدر توری در این باره بیان می کند: «وضعیت روحی بدی دارم. فکر دخترم یک لحظه مرا آرام نمی گذارد».هم اکنون هفت هفته از گم شدن توری گذشته و بیش از یک هفته است که پلیس دو مظنون را دستگیر کرده و به دنبال اثری از او می گردد.

دو مظنون تری لین مک کلینتیک ۱۸ ساله و مایکل رافرتری ۲۸ ساله متهم به کودک ربایی و قتل از نوع درجه یک هستند. اتهام مک کلینتیک از مشارکت، به قتل تبدیل شده است. استافورد در این باره می گوید:«جرم آنان زیاد باشد و یا کم، حتی رای دادگاه هر چه باشد، هیچ یک ویکتوریا را به من باز نمی گرداند». متاسفانه بازجویی از متهمان برای یافتن اثری از کودک گم شده تا کنون نتیجه ای نداشته است.