شهروند- شاید شنیدن این که کره زمین در حال گرم شدن است و یا این که زندگی ما انسانها بر روی آن با خطری جدی روبروست هنوز زیاد برایمان جدی نیست و پیش خودمان فکر کنیم اهداف سیاسی پشت پرده بیش از این خبر واقعیت دارد! اما واقعا کره زمین در خطر است و هر روز تهدید گرمایش کره زمین به لطف بنی بشر بیشتر و بیشتر می شود و وظیفه ماست که حالا که نمی توانیم آن را ترک کنیم و اجازه دهیم در آرامش به حال خودش باشد، به کمکش بشتابیم.

اوایل این هفته مرکز تحقیقاتی هواشناسی در آمریکا اعلام کرد که قطب شمال، نواحی شمال گرینلند، تاکنون به اندازه ی امسال گرم نبوده است و میزان گرمای هوا در قطب شمال رکورد تاریخ را زده است. اگرچه خورشید تا تاریخ ۲۰ مارچ در این مناطق طلوع نخواهد کرد و سردترین موقع سال است، اما بالاترین درجه دمای هوا در آخر هفته گذشته در این مناطق ۶.۱ C بوده است که اتفاقی بی نظیر است. این گرم شدن بی موقع و بی اندازه و وحشتناک که برای اولین بار است در طول تاریخ رخ می دهد ممکن است موجب آزاد شدن برخی یخ های قطبی و روانه شدن آنها به آبهای آزاد شود که این اتفاق دمای بسیاری مناطق دیگر در کره زمین را به شدت تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

هنوز نمی توان به صراحت اعلام کرد که این اتفاق آیا با روند افزایشی روبرو است و در سالهای بعد تکرار خواهد شد یا خیر، زیرا اطلاعات علمی کافی در این زمینه در دسترس نیست و دانشمندان و پژوهشگران پیوسته در حال بررسی این اتفاق هستند تا دلایل آن برایشان روشن گردد، اما واقعیت واضح این است که دمای هوای کره زمین رو به افزایش است و این تهدید جدی است و در صورت بی احتیاطی ما انسانها، ممکن است دیگر راهی برای بازگشت وجود نداشته باشد؛ که البته تا همین الان هم بسیار دیر شده است.