گروه مسلح جیش العدل به دو خودروی نیروهای سپاه در ناحیه کشتگان از توابع بخش بمپشت حمله کرده که طی آن ۵ تن از نیروهای سپاه کشته شده اند.
همچنین گروه مسلح جیش العدل سه تن دیگر از نیروهای سپاه را به گروگان گرفته و با خود برده است.
منابع محلی در شهرستان سراوان از حضور سنگین نیروهای امنیتی خبر داده‌اند.
ساعتی بعد از این حمله چند رسانه نزدیک به فعالان بلوچ ایران خبر از درگیری شدید در پاسگاه کنگان جالقی دادند