آرش عزیزی ـ آمار نشان می‌دهد شهر کلگری در استان آلبرتای کانادا در سال گذشته یکی از پایین‌ترین نرخ ‌های قتل را داشته است که گفته می ‌شود به علت کاهش خشونت دار و دسته‌ های مسلح بوده است.

به گزارش سی بی سی، در سال ۲۰۱۰ تنها ۱۵ نفر به قتل رسیده ‌اند، در مقایسه با ۲۶ نفر در سال ۲۰۰۹ و ۳۴ نفر در سال ۲۰۰۸. این پایین ‌ترین رقم از سال ۲۰۰۳ تا کنون است.

کارآگاه ریک توزا از بخشِ قتل پلیس گفته است: «شاهد کاهش عظیم خشونت و قتل ‌های دار و دسته‌ ها بوده ‌ایم، فکر کنم داریم برمی‌گردیم به روندی معمولی. حداقل امید من این است».

نیم ساعت از سال جدید (۲۰۱۱) گذشته بود که اولین قتل سال در این شهر اتفاق افتاد، اما روز اول سال ۲۰۰۹، چهار قتل به خود دیده بود.

به گفته اداره آمار کانادا در سال ۲۰۰۸، این شهر بیشترین میزان قتل‌ های شهری مربوط به دار و دسته‌ های مسلح را داشت.

محفوظ کانوار، استاد جرم‌ شناسی در دانشگاه مونت رویالِ‌کالگری، در مصاحبه با سی بی سی گفته است: «به نظرم در کار دار و دسته ‌های مجرم وقفه ایجاد کرده ‌اند؛ جنایات ‌شان را تا حدودی کاهش داده ‌اند. دستگیری ‌های مهمی انجام داده ‌اند و این باعث بازداری بقیه شده».

به گفته ‌ی پلیس نرخ پایین قتل به پلیس وقت داده روی پرونده ‌های قدیمی ‌تر تمرکز کند، اما کارآگاه توزا می‌گوید نرخ قتل به این پایینی احتمالا ادامه پیدا نخواهد کرد. او گفته: «هنوز به نظر من امسال استثنا بود».