by-election

شهروند – علی شریفیان: روز دوشنبه آینده ۳۰ جون انتخابات میان دوره ای در چهار حوزه انتخاباتی، دو حوزه در آلبرتا و دو حوزه در انتاریو، برگزار می شود.
بعد از پیروزی لیبرال ها در انتخابات انتاریو اکنون رهبران ان دی پی و حزب لیبرال، توماس مولکر و جاستین ترودو در تلاش نمایش توانمندی های خود در کسب آرای مردم هستند. یکی از این حوزه که میدان مبارزه بسیار جدی ترودو و مولکر قلمداد می شود، حوزه ترینیتی ـ اسپاداینای تورنتو است. نمایندگی این حوزه سالها در دست نمایندگان ان دی پی هم در سطح فدرال و هم در سطح استانی بوده است. اولیویا چاو نماینده پیشین این حوزه چند بار متوالی برنده کرسی این حوزه برای ان دی پی بوده است. در انتخابات استانی پس از مدتها لیبرال ها کرسی این حوزه را از آن خود کردند. الیویا چاو برای شرکت در انتخابات شهرداری تورنتو از نمایندگی این حوزه در پارلمان کانادا استعفاء داد. در عمل بردن این کرسی در سطح فدرال می تواند محکی باشد بر مقبولیت حزب برنده در میان مردم. این حوزه انتخاباتی و بررسی ها و نظرسنجی های انجام شده خبر از برابری حمایت مردم این حوزه از لیبرال ها و ان دی پی به یک اندازه می دهد.