تلاش شجاعانه و موضع آگاهانه مولوی عبدالحمید در محکومیت چنین عمل جنایتکارانه و کوشش ایشان برای ایجاد آرامش و تسکین افکار عمومی قابل تقدیر است

 شهروند ۱۲۳۳ ـ پنجشنبه  11 جون ۲۰۰۹


 

در هفتم خرداد ماه اقدام جنایتکارانه بمب گذاری در مسجدی در زاهدان منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از نمازگزاران مظلوم گردید. این حادثه دلخراش که در مقابله جدی با تعالیم دین مبین اسلام مبنی بر حرمت جان انسانها می باشد از منظر آموزه های اسلامی و حقوق بشر محکوم است. دستاویز قرار دادن تعصبات کور برای پیشبرد اهداف سیاسی و ایجاد درگیری و تنش میان مذاهب اسلامی محکوم و در تضاد مسلم با مصالح مسلمانان و منافع ملی ایران است. هرچند سزای آدمکشان در قرآن کریم وعده داده شده است اما در پیشگاه مردم فهیم ایران نیز عاملان این اقدام روسیاه خواهند بود.

تلاش شجاعانه و موضع آگاهانه مولوی عبدالحمید در محکومیت چنین عمل جنایتکارانه و کوشش ایشان برای ایجاد آرامش و تسکین افکار عمومی قابل تقدیر است. در این میان مواضع غیر مسئولانه برخی و نیز بی احترامی به مولوی عبدالحمید در جریان حضور ایشان در مراسم ختم شهدای بمب گذاری موجب پاره ای درگیری ها و حوادث گردید. ما گروهی از فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سنی و شیعه ضمن محکوم نمودن اقدام وحشیانه بمب گذاری هر نوع بی احترامی به علما و بزرگان شیعه و سنی منطقه از جمله مولوی عبدالحمید را با توجه به شرایط ویژه مملکت در راستای نادیده گرفتن امنیت ملی کشور دانسته و عملاً در جهت اهداف گروههای ماجراجو طبقه بندی می کنیم. همچنین دولتمردان و مسئولان منطقه را با در نظر گرفتن اوضاع کشور و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به رسالت خطیر خود مبنی بر خودداری از اقدامات شتابزده و رعایت موازین قانونی و لحاظ نمودن رأفت اسلامی دعوت می نمائیم.