شهروند آرش عزیزی- هالیفکس ـ زمستان امسال شاید در بسیاری از نقاط کشور آرام‌تر از معمول بوده باشد، اما بسیاری از استان ‌های شرقی کشور که هم‌مرز با اقیانوس اطلس هستند با وضعیتی سخت و دشوار و از جمله توفان ‌های شدید برفی روبرو هستند.

همان توفانی که بخش‌ هایی از آمریکا، انتاریو و کبک را در گرفته بود، در این مناطق نیز تاثیر گذاشته است.

تا کنون مونترال شاهد بارش برف زیادی بوده است

استان نیوبرانزویک بیش از همه تاثیر دیده است. پنجشنبه‌ ی گذشته این شهر با بارش بی ‌وقفه‌ ی برف روبرو بود. یکی از جوانان ایرانی که برای بازدید از خانواده به این استان رفته بود به شهروند از مسدود شدن راه ‌ها در پایتخت استان، فردریکتون، خبر داد.

بادهای شدیدی که موج‌ های شدیدتری ایجاد کرده ‌اند سراسر استان نوا اسکوشیا را، که خبرنگار شما از آن‌جا این خطوط را می‌ نویسد، گرفته ‌اند. بادها در جزیره ‌ی کیپ برتون در شمال استان بیش از ۱۰۰ کیلومتر در ساعت سرعت داشتند.

جزیره ‌ی پرنس ادوارد اما روزهای آرام‌ تر و خشک‌ تری را گذرانده است.

در منطقه ‌ی هالیفکس، پایتخت نوا اسکوشیا و شهر اصلی منطقه، لیزی جاده‌ ها به ده‌ ها تصادف رانندگی منجر شد.

اما تاخیر پروازها در فرودگاه بین ‌المللی استانفیلد هالیفکس و فرودگاه بین ‌المللی مانکتون بزرگ به علت بدی هوایی در انتاریو اعلام شد.

این هوا برای هر کس خبر بدی باشد برای اسکی ‌بازهای منطقه خبر خوبی است. بسیاری از تپه ‌های اسکی که فصل بی‌ رونقی را از سر می‌ گذراندند هفته ‌ی گذشته برای اولین بار در فصل جاری افتتاح شدند.