ـ اگر روزی برسد که هیچ کس حرف های مقام شامخ ولایت را نفهمد مطمئنا میکروفون را دار خواهند زد.

ـ احمدی نژاد باش تا اگر خواستی دروغ نگویی، نتوانی.

ـ نهال آزادی به کود احتیاج دارد به همین دلیل ملا همیشه می ر… به نهال آزادی.

ـ ملایان وقتی به سرزمین ما آمدند، مملکت دست ما بود، آنان تسبیح در دست داشتند و برای ما ریش می جنباندند، سی سال بعد ما ریش داشتیم، مملکت دست آنها بود و به ریش ما می خندیدند.

ـ آزادی مال همه نیست، متعلق به رهبر است، اما رهبر مال همه است.

ـ برای اینکه بزرگ باشی نخست “کوچک زاده ” باش.

ـ یک ملای بیسواد خرسوار از یک خر تحصیلکرده باسوادتر است.

ـ ملا مثل فاضلاب است، هرقدر بیشتر خودنمایی کند متعفن تر خواهد بود.

ـ به ملایان رحم نکنید چون آنان خود را ارحم الراحمین می پندارند.

ـ هر ملایی که از گذشته خود آگاهی نداشته باشد ناگزیر خود را در گذشته تکرار خواهد کرد.

ـ تنها کسانی قدر آزادی را می دانند که برای ساعتی در یک اتاق با ملایی تنها شده باشند.

ـ آزادی یعنی اینکه مسجد و میخانه درکنار هم باشند؛ به همین دلیل ملاها از آزادی وحشت دارند چون می ترسند مشتریان خود را از دست بدهند.

ـ ملایی سزاوار آزادی است که از پایین تنه آزاد باشد.

ـ آزادی در نظام اسلامی یعنی اینکه شما آزاد هستید سوار هواپیمای بهشت شوید، اما بهشت و جهنم فرقی باهم نداشته باشد.

ـ ملایی که می خواهد پس از مرگ فراموش نشود، یا باید چیزی بگوید که قابل فهمیدن نباشد، یا کاری کند که نتوان از شدت شرم آنرا بازگو کرد.

ـ انتخابات در جمهوری اسلامی با چماق آغاز می شود و با سماق پایان می پذیرد.

ـ نظام اسلامی با کسی واقعاً دوست است که او با خودش دشمن باشد.

ـ در جمهوری اسلامی آبرو در بی آبرویی است.

ـ از نظر ملا، دین بهترین وسیله سرگرمی است.

 

* اسد مذنبی طنزنویس و از همکاران تحریریه شهروند است. مطالب طنز او علاوه بر شهروند، در سایت های گوناگون اینترنتی نیز منتشر می شود. اسد مذنبی تاکنون دو کتاب طنز منتشر کرده است.