صدها شهروند معترض که در درگیریهای خیابانی روزهای اخیر بازداشت شده بودند به زندان اوین منتقل شدند.

شهروند ـ ۱۵ جون ۲۰۰۹


 

صدها شهروند معترض که در درگیریهای خیابانی روزهای اخیر بازداشت شده بودند به زندان اوین منتقل شدند.

با آغاز اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری درگیریهای خشونت آمیزی در اقصا نقاط کشور و به خصوص در شهر تهران روی داد که منجر به دستگیری صدها شهروند معترض شد.


 

بنابرگزارشات دریافتی پس از جابه جایی هایی که در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین صورت گرفت و بسیاری از متهمان سابق از این بندها به بندهای عمومی زندان اوین منتقل شدند و به نوعی بندها از نظر فضای کافی آماده شد، از شب گذشته انتقال بازداشت شدگان از اماکن مختلف به زندان اوین آغاز شده است. منابع موثق از انتقال دست کم ۹۰۰ شهروند به بندهای ۲۴۰ و قرنطینه اندرزگاه ۷ زندان اوین تاکنون خبر میدهند.