شهروند- به زودی تغییرات گسترده  در قوانین کار و افزایش حداقل حقوق تا میزان ۱۵ دلار در انتاریو باعث خواهد شد تا شرکت ها و کمپانی های بزرگ که تاکنون با استخدام کارمندان به صورت پارت تایم و پرداخت حداقل حقوق موجبات نگرانی شهروندان را فراهم کرده بودند مورد هدف قرار بگیرند.

بسیاری از شهروندان انتاریو به دلیل داشتن مشاغل پارت تایم و عدم امنیت شغلی از بسیاری از مزایای کارمندی به دور مانده اند و مجبورند برای یافتن شغل دلخواه و تامین هزینه های زندگی به طور مداوم مشاغل خود را تغییر دهند؛ امری که موجب شده است تا طبقه ی متوسط و کارگر جامعه در تنگنای بسیاری قرار گرفته و رفته رفته ممکن است موجب شکاف طبقاتی گردد، اما دولت استانی وعده داده است تا به زودی تغییرات اعمال شده بر روی قوانین کار را اعلام کرده و تمام جزییات مانند زمان استراحت، امنیت شغلی و بسیاری موارد دیگر را که موجب شده است تا طبقه ی متوسط حس شهروند درجه ی دوم را داشته باشد در نظر بگیرد.

این تغییرات و افزایش حداقل حقوق پرداختی یک تغییر عمده در طی یک نسل است و باعث خواهد شد که طبقه ی متوسط جامعه بتواند نفسی از سر آسایش بکشد.