دولت های خارجی از نزدیک رخدادها در ایران را دنبال می کنند؛ رخدادهایی که با شتاب و پی در پی آشکار می شود.

شهروند ۱۲۳۴  پنجشنبه ۱۸ جون  ۲۰۰۹


 

بی بی سی: دولت های خارجی از نزدیک رخدادها در ایران را دنبال می کنند؛ رخدادهایی که با شتاب و پی در پی آشکار می شود.

اما برای آنها تعبیر و تفسیر این وقایع و اهمیتی که در تعیین جهت حرکت رهبری حاکم ایران در آینده دارد، دشوار بوده است.

بعد گسترده تر واکنش های بین المللی به رویدادهای جاری در ایران را می توان در یک کلام خلاصه کرد: احتیاط.

شکی نیست که در ایران تحولی مهم در جریان است، اما از جمله سئوالات مهمی که مطرح است این است که این تحولات چگونه پایان خواهد یافت؟ چه تاثیری بر نحوه حکومت بر ایران خواهد داشت؟ اگر توازن در رهبری نخبه در ایران تغییر خواهد کند به چه نحوی خواهد بود؟ و این تحولات و تغییرات چه تاثیری بر روابط ایران با دنیای خارج خواهد داشت؟

اما فعلا دنیا تلاش دارد در حاشیه بماند.

دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، این موضع را این گونه توضیح داده است: "ما همه مصمم هستیم به این دام نیافتیم که به نظر برسد جانب یک طرف را در مقابل طرف دیگر گرفته ایم. آنچه در ایران در جریان است رقابت گروهی موافق در برابر مخالف غرب نیست. آنچه در جریان است مسابقه ای است برای انعکاس اراده مردم ایران و من فکر می کنم ما باید این نکته را محکم بچسبیم."

ایران همچنان بازیگری مهم در منطقه خواهد ماند و کشورهای خارجی نباید این موضوع را فراموش کنند.

باراک اوباما، رئیس جمهوری ایران، به روشنی گفته است که اختلاف نظر میان دولتش و دولت ایران هر چه باشد، سیاست آمریکا برای ایجاد رابطه با دولت ایران سیاست "گفتگوی مستقیم و جدی" خواهد بود.

در همین حال، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، امروز به روسیه رفته است تا در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای شرکت کند. در این اجلاس او بار دیگر علیه غرب حمله لفظی کرد و تاکید کرد که نظام کاپیتالیستی بین المللی در حال عقب نشینی است و به گفته او "عصر امپراتوری ها" به پایان رسیده است.