طرفداران محمود احمدی نژاد روز سه شنبه در میدان ولی عصر تهران تجمع کرده و قرار است تجمع کنندگان بعد از پایان مراسم به سمت میدان ونک حرکت کنند.

شهروند ۱۲۳۴  پنجشنبه ۱۸ جون  ۲۰۰۹


 

بی بی سی: طرفداران محمود احمدی نژاد روز سه شنبه در میدان ولی عصر تهران تجمع کرده و قرار است تجمع کنندگان بعد از پایان مراسم به سمت میدان ونک حرکت کنند.

گزارشها نشان می دهد که گروهی از طرفداران احمدی نژاد در این راهپیمایی شرکت داشتند.

غلامحسین الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت، کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت، محمد نجار وزیر دفاع و تعدادی از نمایندگان مدافع دولت احمدی نژاد نظیر روح الله حسینیان، حسین فدایی، حمید رسایی و مهدی کوچک زاده در آن شرکت داشتند.

پیش از شروع تجمع از خیابان کریمخان زند گزارش شده بود که هواداران احمدی نژاد در دسته های ۵۰ تا ۱۰۰ تایی از میدان هفت تیر به سمت میدان ولیعصر در حال حرکت بودند.

یکی از شهروندان تهرانی که ناظر حرکت طرفداران احمدی نژاد بوده، می گوید که این گروه ها بیشتر پرچم ایران، یا زهرا و یا حسین به دست داشتند و در میان آنها نیز چند پرچم حزب الله لبنان نیز به چشم می خورد.

خبر راهپیمایی امروز در میدان ولی عصر را روزنامه دولتی ایران منتشر کرده بود، ولی مشخص نبود که این راهپیمایی به دعوت چه نهادی انجام خواهد شد.

ساعاتی بعد از انتشار این خبر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بیانیه داد و از مردم خواست که در این تجمع شرکت کنند و در آن "تخریب اماکن عمومی و اموال شهروندان و حمله مسلحانه به مراکز نظامی، انتظامی و بسیج" را محکوم کنند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه ای که برای برگزاری این راهپیمایی منتشر کرده از تمام طرفداران نامزده ها خواسته بود که "برای پایان دادن به فتنه جویی و گسترش ناامنی که می خواهد کشور را به سمت تشنج و آشوب ببرد" در آن شرکت کنند.