صدها هزار نفر از مردم تهران در چهارمین روز اعتراض به نتایج انتخابات از میدان ونک به سمت تجریش در حال حرکت هستند. 


شهروند ۱۲۳۴  پنجشنبه ۱۸ جون  ۲۰۰۹


 

رادیو فردا: صدها هزار نفر از مردم تهران در چهارمین روز اعتراض به نتایج انتخابات از میدان ونک به سمت تجریش در حال حرکت هستند. یک شاهد عینی می‌گوید روی تراکت‌ها نوشته شده است: آرامش، بر گلوله پیروز است. در این تظاهرات، بسیاری از شرکت کنندگان پوشش سیاه پوشیده و تراکت های سبز و عکس کشته شدگان در راهپیمایی گسترده روز دوشنبه را در دست گرفته و در مسیر یاد شده با سکوت حرکت می کنند.

یک شاهد عینى که در محل راهپیمایى حضور دارد روز سه شنبه در گفت و گو با «رادیو فردا» گفت: چون اعلام شده بود که مردم در میدان ولیعصر تجمع نکنند براى همین تصمیم گرفتند که از میدان ونک به بالا راهپیمایى کنند.

وى افزود: بسیارى از تظاهرکنندگان در مقابل مسجد بلال و روبروى صدا و سیما تجمع کرده و شعار نمى دهند.

این شاهد عینى گفت: اکثر تظاهرکنندگان، سبزپوش بوده و در حالى که دستان خود را بالا گرفته اند به صورت مسالمت آمیز راهپیمایى مى کنند.

پیشتر قرار بود که معترضان به اعلام نام محمود احمدى نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران در میدان ولیعصر تجمع کنند ولى پس از آنکه روزنامه «ایران» فراخوانى براى حضور طرفداران آقاى احمدى نژاد در این میدان منتشر کرد، طرفداران میر حسین موسوى براى اجتناب از درگیرى مسیر راهپیمایى خود را تغییر دادند.

موسوى که مى گوید در انتخابات به صورت گسترده تقلب شده است اعلام کرد در تجمع روز سه شنبه شرکت نخواهد کرد.


 

تظاهرات در سکوت


 

شاهد عینى طرف گفت و گو با «رادیو فردا» همچنین در ساعت شش عصر به وقت تهران گفت: «مردم از همه جهت در حال راهپیمایى هستند و این تظاهرات خودجوش است. مردم خود یکدیگر را کنترل مى کنند و ساکت به تجمع و راهپیمایى خود ادامه مى دهند. تمام تراکت هایى نیز که در دست مردم است براى دعوت یکدیگر به سکوت است.»

وى به یکى از شعارهاى نوشته شده بر روى این تراکت ها اشاره کرد و گفت: «آرامش، بر گلوله پیروز است».

این شاهد عینى گفت: «معلوم نیست این تظاهرات تا چه زمانى ادامه مى یابد و همه چیز خودجوش است و مردم صحبت دست اندرکاران را که گفتند نیایید، گوش نکردند و آمدند. چون اعتقاد دارند نباید این حرکت را قطع و خاموش کرد.»

به گفته وى، «جمعیتى در حدود ۱۵۰ هزار نفر الان در راهپیمایى هستند و قرار است تا تجریش هم بروند. جو اکنون خیلى متشنج است و مردم منتظرند دست راستى ها حمله کنند که با اتوبوس آنها را آورده اند.»

این تظاهرکننده افزود: «ما دیروز هفت کشته دادیم ولى این مردم مى ایستند و هیچ مشکلى ندارند. مى خواهند چند نفر را بکشند. ما نمى خواهیم بدبخت تر از این شویم.»

وزارت کشور جمهورى اسلامى ایران که مسئول برگزارى انتخابات در ایران است برگزارى هر گونه تجمعى را ممنوع کرده است.