شهروند ـ برای ساکنان Cathedraltown  باز شدن کلیسای جامع این منطقه بعد از یک دهه، که نام این شهر نیز از آن الهام گرفته شده است، شبیه معجزه ی کریسمس بود.

تقریبا نزدیک به یک دهه بود که این کلیسای اسلواکی در منطقه ی مارکهام، نزدیکی میجرمکنزی و اتوبان ۴۰۴، به روی مردم بسته بود و هیچ فعالیتی در آن انجام نمی شد، اما مردم این محله با شنیدن این خبر که افرادی مشغول تمیز کردن آن هستند بسیار خوشحال شدند.

دلیل بسته شدن این کلیسای جامع بر اساس گفته های خانواده ی بنیانگذار آن تکمیل تزیینات موزاییکی داخل آن است که باید از ایتالیا به کانادا فرستاده شود.

ساخت این کلیسا در سال ۱۹۸۴ توسط خانواده ی Roman-Barber شروع شد و به یاد ظلم و ستم مذهبی که بر مردم اسلواکی در اتحاد جماهیر شوروی گذشت، بنا نهاده شد.

چهار سال بعد از شروع ساخت این کلیسا پدر خانواده از دنیا رفت و بار تمام کردن این کلیسا را بر دوش دخترش هلن گذاشت. به گفته ی سخنگوی این خانواده معمولا ساخت کلیساهای بزرگ خیلی طول می کشد زیرا باید برای تک تک تزیینات و موزاییک های داخل آن و ناقوس ها برنامه ریزی شود و از کشورهای دیگر به کانادا بیاید. مردم این منطقه از این که در نهایت سمبل نام محله شان گشوده خواهد شد خوشحالند و روزشماری می کنند.