کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو مفتخر است که برگزارکننده ی مراسم شب زنده داری با افروختن شمع برای قربانیان بی گناه تظاهرات اخیر است

 

شهروند ۱۲۳۴- پنجشنبه ۱۸ جون ۲۰۰۹

اطلاعیه کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو


 

دوستان عزیز

کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو مفتخر است که برگزارکننده ی مراسم شب زنده داری با افروختن شمع برای قربانیان بی گناه تظاهرات اخیر است؛ تظاهراتی که در پاسخ به تقلبات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ در هفته ی گذشته برگزار شد.

مکان: دانشگاه تورنتو، هارت هاوس

۷ Hart House Circle, Toronto, ON M5S 3H3

تاریخ: جمعه ۱۹ جون ۲۰۰۹ ساعت ۹ شب

کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو عمیقاً به خاطر از دست رفتن جان های عزیزی که در نتیجه تظاهرات اخیر در تقابل با نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ در ایران از دست رفت، ناراحت و غمگین است. در نتیجه، کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو، همچون سایر دانشجویان در دانشگاه های اتاوا، مونتریال، ونکوور، وینی پگ، آلبرتا، سیاتل، نیویورک و استرالیا در مراسم شمع افروزی و سوگواری برای بزرگداشت جان های شجاعی که زندگی خود را به خاطر عدالت و دمکراسی در ایران در معرض خطر قرار دادند، شرکت می کند.

لطفا توجه داشته باشید:

هیچگونه پرچمی در این مراسم نخواهد بود.

توصیه می کنیم که به نشانه ی سوگواری لباس مشکی بر تن کنید.

ـ در محل شمع وجود دارد، ولی لطفا شما هم شمع بدون اشک خود را همراه بیاورید.

ـ در این مراسم موسیقی زنده (تار) نیز خواهد بود.

در مراسم یادمان قربانیان به ما بپیوندید و همبستگی خود را با مردم ایران نشان دهید.

به امید دیدارتان

هیئت مدیره کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو