همواره از دیرباز زنان ایران زمین در راستای آرمانهای انسانی و اصولی خویش پیکارگر بوده اند و نقش زنان در قالب دو نهاد خانواده و اجتماع بس سترگ می باشند لیکن با تاثر بویژه در سه دهه گذشته در برابر بار سنگین وظایفشان در گذران زندگی، وزن حقوقشان در کفه ترازوی عدالت بسیار ناچیز می باشد، این دون مرتبگی نه آن روست که دختران و زنان ایران لیاقت، استعداد یا توانایی کمتری نسبت به مردان در صحنه زندگی از خود نشان و بروز می دهند


شهروند ۱۱۷۵-۱می ۲۰۰۸

 

 

اجازه ورود به زنان یا پذیرش محرومیت

 

 

به کجای این شب تیره

بیاویزیم قبای ژنده خویش را

                                  نیما


 

همواره از دیرباز زنان ایران زمین در راستای آرمانهای انسانی و اصولی خویش پیکارگر بوده اند و نقش زنان در قالب دو نهاد خانواده و اجتماع بس سترگ می باشند لیکن با تاثر بویژه در سه دهه گذشته در برابر بار سنگین وظایفشان در گذران زندگی، وزن حقوقشان در کفه ترازوی عدالت بسیار ناچیز می باشد، این دون مرتبگی نه آن روست که دختران و زنان ایران لیاقت، استعداد یا توانایی کمتری نسبت به مردان در صحنه زندگی از خود نشان و بروز می دهند بلکه از این بابت است که ساخت فرهنگ ناموزون و ناهنجار ایران و مسئولان نامسئول دولتی است که وادی ورزش و ارزش نیز از این گزند مصون نبوده است. قانونگذاران غریبه با منطق و فضای بالنده عرصه ورزش همواره مانع ورود نیمی از جمعیت ایران زمین به ورزشگاهها شده اند.

در راستای تبعیض ها و نارسایی ها که بر همگان عریان است و به جد به مانع بزرگی در راه رشدو شکوفایی و دست یابی به حقوق ابتدایی و تاثیرات ورزش در سالم سازی جامعه زنان و دختران ایران تبدیل شده، کنفدراسیون فوتبال آسیا در پی انتشار اطلاعیه ای خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی عنوان کرد در صورت عدم رفع ممنوعیت ورود زنان و دختران به ورزشگاهها (اجازه ورود به استادیوم های فوتبال یکی از مبانی اعتراض زنان ایران در سالهای اخیر بوده است) که مجازات محرومیت از حضور در رقابتهای باشگاهی و ملی قاره و همچنین میزبانی مسابقه های بین المللی در ایران پی آمدهای سنگینی به دنبال خواهد داشت.

با اینکه بخشنامه سازمان تربیت بدنی ایران در مورد ممنوعیت ورود زنان به مسابقات مردان به تربیت بدنی استانها و شهرها نیز ابلاغ شده است لیکن شیرزنان در پی مبارزات و تلاشهای دلیرانه خود در رشته های کم تماشاگرتری همچون بسکتبال، تکواندو، کاراته و . . . در ورزشگاهها حضور می یابند.

اخیرا پس از حضور ناظر ژاپنی کنفدراسیون آسیا در ایران ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاهها به عنوان یکی از مشکلات ایران برای پذیرش در فوتبال حرفه ای آسیا و در پی آن  جهان عنوان شد که باید به زودی حل گردد. لازم به ذکر است که رئیس جمهور اسلامی (محمود احمدی نژاد) در چهارم اردیبهشت ۱۳۸۴ طی نامه ای به رئیس سازمان تربیت بدنی دستور داده بود که زنان در ورزشگاهها حضور یابند اما با گذشت ۳ سال این حق ابتدایی زنان همچنان بی پاسخ مانده و در بند سکوت اسیر می باشد.