شهروند ـ برای پی.جی. کرفوت (P.J.Carefoote) خریدن قدیمی ترین کتاب انگلیسی برای دانشگاه تورنتو اتفاقی بود که نمی توانست برای آن صبر کند. به عقیده ی او که کتابخانه دار بخش کتاب های قرون وسطی و نادر کتابخانه ی تامس فیشر دانشگاه تورنتو است، خریدن نسخه ی سال ۱۵۰۷ کتاب “Golden legend”  نقطه ی عطفی برای این دانشگاه است.

این کتاب که در زمان خودش از کتاب مقدس محبوب تر بوده است، با آمیختن واقعیت و تخیل داستان زندگی قدیس ها را بیان می کند. کرفوت می گوید که مردم در آن زمان این کتاب را دوست داشتند، زیرا داستان های بسیار خوبی دارد، اما چیزی که برای ما مهم است این است که این کتاب یک نمونه اولیه ی صنعت چاپ انگلیسی است. این کتاب تا قرن ۱۵ ام به زبان های فرانسه و آلمانی، هلندی و انگلیسی موجود بود و مردم آن را به راحتی می خواندند بر خلاف کتاب مقدس که به زبان لاتین بود و خواندنش برای همه آسان نبود.

oldbook

ویلیام کاکستون، مخترع صنعت چاپ در انگلستان کسی بود که این کتاب را به انگلیسی ترجمه کرد و بعد از مرگش یکی از شاگردانش آن را چاپ کرد، همان نسخه ای که اکنون در اختیار دانشگاه تورنتو است.

این کتاب مانند همه ی کتاب های نادر این دانشگاه برای خواندن و دیدن در اختیار عموم است. جنس این کتاب از پارچه است که نسبت به کاغذهای امروزی که از چوب ساخته می شود دوام بیشتری دارد. این کتاب نشان دهنده ی سانسوری است که در آن زمان بر نوشته ها اعمال می شود.

این کتاب قدیمی ترین کتاب چاپ شده ی انگلیسی است که اکنون در میان ۸۰۰,۰۰۰ جلد کتاب دیگر این کتابخانه قرار دارد و یکی از قدیمی ترین ها در کاناداست