متن زیر فراخوانی است به فارسی و ایتالیایی مبنی بر درخواست از نخست وزیر ایتالیا تا برای اجلاس وزرای امور خارجه گروه هشت که ۲۵ جون در ایتالیا برگزار می شود

 شنبه ۲۰ جون ۲۰۰۹

 

متن زیر فراخوانی است به فارسی و ایتالیایی مبنی بر درخواست از نخست وزیر ایتالیا تا برای اجلاس وزرای امور خارجه گروه هشت که ۲۵ جون در ایتالیا برگزار می شود، از دعوت وزیر امور خارجه ایران، منوچهر متکی، صرفنظر کند. این اجلاس اولین نشست بین المللی است که دولت احمدی نژاد بعد از انتخابات به آن دعوت شده  است. 

لطفا در صورت تمایل هرچه زودتر (تا نیمه شب یکشنبه ۲۱ جون) نام خود را به ایمیل زیر بفرستید.

noirang8@gmail.com

  متن فراخوان

 جناب سیلویو برلوسکونی

نخست وزیر ایتالیا

 

ما امضا کنندگان این فراخوان که بخشی از جامعه مدنی ایران هستیم از شما درخواست داریم از  دعوت جمهوری اسلامی ایران به اجلاس وزرای خارجه گروه هشت که در روز های آینده در شهر تریست برگزار خواهد شد و  به بررسی بحران در افغانستان و پاکستان اختصاص دارد ، صرفنظر کنید. حضور  گسترده ایرانیان در تهران و دیگر شهرهای ایران  در اعتراض به دستکاری در نتایج انتخابات باید کشورهای غربی را  در برسمیت شناختن دولت آقای محمود احمدی نژاد بعنوان نماینده مشروع ایران محتاط سازد.  بی اعتنائی به خواست های ملیون ها ایرانی که در کشورشان و در سایر نقاط جهان  در تظاهراتی غیر خشن  در جستجوی آرائی که به صندوق انداختند هستند، میتواند  این سوءتفاهم را به وجود آورد که غرب با خواست این مردم مبنی بر حق تعیین سرنوشت شان خصومت می ورزد. جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت در بازگرداندن ثبات به افغانستان و پاکستان به این نشست  دعوت شده است . کشوری که از ثبات داخلی برخوردار نیست به هیچ وجه نمی تواند به بازگرداندن ثبات و امنیت در منطقه و کشورهای همسایه  یاری رساند.

 

Egregio Onorevole Silvio Berlusconi

 Presidente 

del
 Consiglio dei Ministri

 Noi firmatari di questo appello, parte della società civile iraniana, le chiediamo di revocare l’invito esteso alla Repubblica Islamica dell’Iran, a partecipare al vertice dei Ministri degli Esteri del G8, dedicato alla situazione in

Afghanistan
e

Pakistan
, che si terrà nei prossimi giorni a

Trieste
. La presenza moltitudinaria degli iraniani, nelle strade di Teheran e di decine di altre città

del
paese per protestare contro la manipolazione dei risultati elettorali, impone ai paesi occidentali una certa cautela nel riconoscere ancora il governo

del
Signor Mahmoud Ahmadinejad, come legittimo rappresentante

del
nostro paese. 

 

Ignorare la voce di milioni di iraniani che da una settimana, in

Iran
e nel resto

del
mondo, chiedono pacificamente conto dei voti che hanno depositato nelle urne, potrebbe essere interpertato dalla società civile iraniana come atto di ostilità nei confronti di un popolo che semplicemente chiede di essere sovrano nelle proprie scelte. 

 La ragione per la quale la Repubblica Islamica è stata invitata a tale vertice, cioè contribuire alla stabilità nella regione, è decaduta.  Un governo instabile al suo interno non potrà mai contribuire a garantire pace e stabilità nella regione e nei paesi confinanti.