شهروند علی شریفیان: خبرگزاری کانادا روز دوشنبه خبر داد که تونلی به ارتفاع دو متر و نیم و طول هفت متر در بیشه زارها و جنگل نزدیک مرکز رکس هال و یکی از پردیس های دانشگاه یورک پیدا شده است. این تونل نزدیک یکی از مکان هایی است که در تابستان امسال قرار است بعضی از مسابقات بازی های کشورهای «پن ام» در آنجا Tunnelبرگزار شود.

روز سه شنبه پلیس در یک کنفرانس خبری توضیحات بیشتری درباره این تونل اسرارآمیز در اختیار رسانه ها گذاشت. قبل از هر چیز گفته شد کندن چنین تونلی دست کم شش هفته طول می کشد. پلیس در واقع چند هفته پیش این تونل را کشف کرده، اما ظاهرا به خاطر تحقیقاتی که انجام می داده خبرش را این هفته منتشر کرده است. پلیس گفت که روشن نیست این تونل را چه کس یا کسانی و به چه منظوری ساخته اند. دیواره و سقف تونل با چوب محکم شده است. بوسیله یک ژنراتور روشنایی آن تامین می شود و در آن ابزار حفاری هم به دست آمده است. خیلی ها گمان داشتند که این تونل برای حمله به مسابقات حفر شده است، اما پلیس چنین احتمالی را رد کرده است.

پلیس همچنین احتمال اینکه هدف از ساختن این تونل تبدیل آن به لابراتوری برای تولید مواد مخدر و یا کشت ماری جوآنا بوده را هم مردود دانسته است. این تونل مرموز اکنون با خاک و مصالح دیگر پر شده ولی این معما هنوز باقی مانده که آنرا چه کسانی و به چه منظور ساخته اند.