آرش عزیزی ـ جیم فلاهرتی، وزیر دارایی کانادا، این هفته اعلام کرد بودجه‌ ی بعدی خود را در ماه مارچ ارائه می ‌کند. به گزارش کندین پرس از اتاوا، فلاهرتی گفته بودجه شامل خرج جدید عمده ‌ای نمی شود، اما حاضر است به بعضی خواسته‌ های ان دی پی در مورد کمک به سالمندان بیاندیشد. ان دی پی خواهان ۷۰۰ میلیون دلار در این زمینه شده است.

دولت اقلیت محافظه‌ کار برای تصویب بودجه، و بقای دولت، به رای حداقل یک حزب سیاسی دیگر (لیبرال، ان دی پی، بلوک کبک) نیاز دارد. بسیاری از کارشناسان سیاسی می‌ گویند از اتاوا «بوی انتخابات» می‌ آید و به احتمال بسیار هر سه حزب به بودجه‌ ی دولت محافظه‌ کار رای منفی می ‌دهند تا کشور عازم انتخابات شود. یکی از کارمندان ان دی پی در اتاوا که به شرط عدم افشای نامش با شهروند صحبت کرد، گفته: «شکی نداریم که خودِ هارپر هم می‌ خواهد کشور وارد انتخابات شود. همه آماده شده‌ ایم.»

فلاهرتی در ضمن گفته برنامه‌ ی او برای حذف کسری بودجه‌ ی فدرال در طول پنج سال مطابق طرح پیش رفته است.