مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران: هویت احراز شده دو تن دیگر از جان باختگان خشونت های اخیر در تهران به قرار ذیل اعلام میشود.

شهروند ۱۲۳۵  پنجشنبه ۲۵ جون  ۲۰۰۹


 

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران: هویت احراز شده دو تن دیگر از جان باختگان خشونت های اخیر در تهران به قرار ذیل اعلام میشود.

اشکان سهرابی، ۱۸ساله، دانش آموز(پشت کنکوری)، محل فوت تقاطع بوستان سعدی و رودکی (سلسبیل)

بهمن جنابی ۲۰ ساله، شاغل در مغازه نصب و تعمیرات شوفاژ

دو شهروند فوق به گواه شاهدان توسط نیروهای لباس شخصی در حالیکه به صورت غیرمسلح به اعتراض در خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران مشغول بودند به ضرب گلوله به قتل رسیدند.

لازم به ذکر است به دلیل محدودیتهای ارتباطی و فضای امنیتی ناشی از سیاستهای دولت، شناسایی جانباختگان خشونت های اخیر در اقصا نقاط ایران با دشواریهای عدیده ای روبه روست.