خون پاک ملت ایران، صدای فروخورده ی شاعران و نویسندگان این مرز و بوم را به فریادی رسا بدل کرد، همراه و هم نظر با مردمی که …


شهروند ۱۲۳۵  پنجشنبه ۲۵ جون  ۲۰۰۹


 

من ندانم با که گویم شرح درد:

قصه رنگ پریده، خون سرد؟


خون پاک ملت ایران، صدای فروخورده ی شاعران و نویسندگان این مرز و بوم را به فریادی رسا بدل کرد، همراه و هم نظر با مردمی که گشوده شدن روزنه ای، زخم عمیق شان را عیان کرده است، اعتراض خود را به کسانی که با نادیده گرفتن صدای مردم عامل کشتارها، ضرب و شتم  و بازداشت های گسترده اخیر هستند اعلام می کنیم، و یادآور می شویم که هم بغض به سوگ نشستگان و دربندشدگان رخدادهای اخیر به سوگ نشسته ایم و هوادار عدالت و آرامشی هستیم که تنها با احقاق حقوق ملت ایران برقرار می شود.

سیمین بهبهانی، رضا براهنی، علی اشرف درویشیان، پوران فرخزاد، حافظ موسوی، منصور اوجی، ایرج صف شکن، علیشاه مولوی، مهین خدیوی، ابوتراب خسروی، فرخنده حاجی زاده، کامران بزرگ نیا، مهدی یزادنی خرم، شمس آقاجانی، پگاه احمدی، داریوش معمار، رویا تفتی، عباس صفاری، هوشنگ چالنگی، شهناز دارابیان، عزت الله قاسمی، کوروش کرمپور، محمود معتقدی، هوشیار انصاری فر، علی قنبری، علی عبدالله ای، محمدآبیز، سعید آذین، فرهادحیدری گوران، سهیلا میرزائی، شهاب مقربین، حسین فاضلی، مهرداد فلاح، کوروش همه خانی، علی مسعودی نیا، فرامرز سدهی، پرویز خائفی، بهزادموسایی، رضا بنی عامری، علیرضا بهنام، بکتاش آبتین، لیلا صادقی، آرش نصرت اللهی، لیلی گله داران، علی ثباتی، شیدا محمدی، علی الفتی، لیلا فرجامی، بابک سلیمی زاده، پویا عزیزی، بهاره فریس آبادی، رسول رخشا، بنفشه فریس آبادی، ناما جعفری، غلامرضا بروسان، رضا شمسی، سعدی گلبیانی، مازیار نیستانی، رویا زرین، سپیده جدیری، موسا بندری، محمد ذوالفقاری، علی آموخته نژاد، سعید آرمات، حسین شریفی، علیرضابابائی، آزاده زارعیان، مهدی محمدی، احمد فرید مند، محمد زندی، پروین نگهداری، علی اکبرسلیمانپور، سعیدمحمدحسنی، رجب بزرافشان، الهام اسلامی، حامد رحمتی، آزیتا قهرمان، سهراب رحیمی، مظاهر شهامت، مها محقق، حسن صفدری،علی میرکازهی،عباس عارف،فهیمه غنی نژاد،احسان عابدی، مهری جعفری، رحیم رسولی، علیرضا عباسی، علیرضا فرهانی، ستار جانعلی پور، پرویز بابائی، جواد قاسمی، محمد شعبانی، حسین ایمانیان، مهدی شام روشن، علیشام روشن، محمدمرات، مزدک موسوی، آرش الله وردی، محمد حسن مرتجا، مهدی صمدانی، محمود رافع، رضا خندان مهابادی، فاطمه سرحدی زاده، رضا مرادی اسپیلی، محمود کویر، بهاره رضائی، سوری احمد لو، مریم پالیزبان، مریم حقیقت، محسن خیمه دوز،  فروغ رخشا، الهام ملک پور، کبوتر ارشدی، یاشار احد صارمی، گلاله هنری