شهروند علی شریفیان: مدتی است که بعضی از کانادایی ها هنگام سفر به آمریکا دچار مشکل تازه ای شده و می شوند. شماری چند از این مسافران به علت سوابق بیماری های عصبی و یا روانی خود، اجازه ورود به خاک آمریکا را پیدا نکرده اند.  با انتشار اخبار این ماجرا که سروصدای زیادی کرده و همینطور با اعتراض مردم به پلیس کانادا که اطلاعات خصوصی مربوط به سلامتی شان را دراختیار آمریکا قرار می دهد، ماجرا ابعاد تازه ای پیدا کرده است.

BORDER

چندی پیش سی تی وی در سایت خود یک نظرسنجی انجام داده است. سی تی وی پرسیده است: «آیا مقامات رسمی مرزداری آمریکا باید به اطلاعات مربوط به سلامت روانی کانادایی ها دسترسی داشته باشند؟»  از میان ۶۰۵۳ نفر شرکت کنندگان در این نظر سنجی ۱۸۶۱ نفر پاسخ مثبت به سئوال مطرح شده داده و بر این باورند که مقامات امنیتی و مرزداری ایالات متحده باید به این اطلاعات دسترسی داشته باشند اما ۴۱۹۲ نفر به آن پاسخ منفی داده اند.