شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل از کشورهای اروپایی خواسته است با اعمال تحریم های سیاسی علیه ایران این کشور را وادار به  …


شهروند ۱۲۳۵  پنجشنبه ۲۵ جون  ۲۰۰۹


 

بی بی سی: شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل از کشورهای اروپایی خواسته است با اعمال تحریم های سیاسی علیه ایران این کشور را وادار به پایان دادن به خشونت در برخورد با معترضان کند.

خانم عبادی روز سه شنبه در دیدار با تعدادی از مقام های اتحادیه اروپا از آنها خواست که سطح روابط دیپلماتیک خود با ایران را کاهش دهند و سفرای خود را از ایران فرا خوانند.


شیرین عبادی که از زمان آغاز اعتراض ها و خشونت ها در ایران، در اروپا به سر می برد، پیش از این نیز خواهان ابطال انتخابات ریاست جمهوری در ایران و برگزاری انتخابات مجدد تحت نظر سازمان ملل متحد شده بود.

مقام های اتحادیه اروپا گفته اند که اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران به عهده سازمان ملل متحد است.

با وجود تاکید خانم عبادی بر لزوم اعمال تحریم سیاسی علیه ایران، او گفته است که با در نظر گرفتن تحریم های اقتصادی علیه ایران مخالف است، زیرا به گفته او "این باعث می شود که مردم صدمه بخورند و حکومت ضعیف نمی شود."

شیرین عبادی از دولت های اروپایی خواست تا زمانی که خشونت ها در ایران متوقف نشده از گفت وگوی رسمی با مقام های ایرانی خودداری کنند. او از دولت ایران به دلیل آن که به مردم اجازه تظاهرات آرام را نمی دهد، انتقاد کرد.

برخی کشورهای اروپایی، از جمله بریتانیا و فرانسه، طی روزهای اخیر با احضار سفیران ایران در این کشورها نسبت به خشونت پلیس ایران در برخورد با معترضان اعتراض کرده اند و آن را نقض حقوق بشر خوانده اند.

این اقدام دولت های اروپایی با واکنش تند مقام های ایرانی در روزهای گذشته روبرو شده و دولت ایران کشور های غربی را به دخالت در امور ایران و دامن زدن به ناآرامی ها در این کشور متهم کرده است.