اتفاقاتی که در ایران بعد از انتخابات خرداد ٨٨ رخ داد و تمامی راههای اطلاع رسانی توسط خبرگزاریهای مستقل بسته شد، برای اولین بار شاهد یک  …


 

شهروند ۱۲۳۵  پنجشنبه ۲۵ جون  ۲۰۰۹

 


 

وبلاگ درد دل: اتفاقاتی که در ایران بعد از انتخابات خرداد ٨٨ رخ داد و تمامی راههای اطلاع رسانی توسط خبرگزاریهای مستقل بسته شد، برای اولین بار شاهد یک نوع اطلاع رسانی هستیم که بعضا نظیر آن را نداشته ایم.

 

 

 

یکی از آن موارد شناسایی افرادی است که در عکسهای آماتور از شاهدان عینی در اینترنت منتشر شده است. این امر تا جایی پیش می رود که حتی نامه های اداری که گاها محرمانه و خصوصی است منتشر می شود که هرگز توسط خبرنگاران و خبرگزاری های رسمی امکان انتشار ندارد. عکسهای زیر یکی از این نمونه ها است و مطمئنا آخرین آن نخواهد بود.

 

 

 

سید حسن میرکاظمی – مسئول بسیج مسجد الهادی واقع در تپه شمس آباد تهران و مدیرعامل کارخانه دنیای فلز واقع در اتوبان کرج- که بیش از ١٧۵ میلیارد تومان که ۴٠% آن بدون وثیقه است از بانک کنامه بدهکاری وام میرکاظمیشاورزی وام میگیرد و امروز افسار گسیخته بر سیدحسن میرکاظمی نفر اول از راستمردم می تازد. قطعا این تاخت و تاز به خاطر اسلام و انقلاب نیست و این سند اهداف این گروه به اصطلاح حزب اللهی را به روشنی افشا می کند.

 

 

 این پولها در راستای اهداف نظام به اصطلاح مقدس جمهوری اسلامی و همگام با دولت عدالت‌گستر جهت ایجاد اشتغال، محرومیت‌زدایی و صادرات غیرنفتی پرداخت شده است.