در حمایت از جنبش مردمی ایران از سنترپوینت مال تا میدان مل لستمن رکاب می زنیم 

 

جمعه ۲۶ جون ۲۰۰۹

در حمایت از جنبش مردمی ایران

از سنترپوینت مال تا میدان مل لستمن رکاب می زنیم

شنبه ۲۷ جولای ۲۰۰۹

ساعت شروع ۲ بعدازظهر ـ ساعت پایان ۴ بعدازظهر

لطفا برای دوچرخه سواری کلاه های ایمنی خود را همراه داشته باشید

برای یافتن مسیر به سایتی که در آگهی عنوان شده مراجعه کنید

تلفن اطلاعات:

مهدی ملاحسنی: ۴۶۴۳-۹۳۰-۴۱۶

ایمیل:

join@mehdimollahasani.ca