علاوه بر بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹و ۲ الف زندان اوین، بند عمومی نسوان این زندان به عنوان محل دیگری برای نگهداری بازداشت شدگان زن اعتراضات اخیر  …

شهروند ۱۲۳۶  پنجشنبه ۲ جولای  ۲۰۰۹


 


 


 

مجموعه فعالان حقوق بشر: علاوه بر بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹و ۲ الف زندان اوین، بند عمومی نسوان این زندان به عنوان محل دیگری برای نگهداری بازداشت شدگان زن اعتراضات اخیر تهران مورد استفاده قرار گرفته است.


 

با توجه به این که این زندان تنها یک اندرزگاه را به زنان اختصاص داده است با موج گسترده بازداشتهای اخیر که تعداد زیادی از زنان را نیز در بر گرفت. کمبود فضا و مکان در این بند عاملی برای افزایش فشار بر زندانیان شده است.

بنابر گزارشات دریافتی حدود شصت تن از زنان بازداشت شده به بند بیماران متادونی اندرزگاه ۳ نسوان منتقل شده اند، کمبود جا به حدی است که تعداد زیادی از زنان تازه منتقل شده تنها با یک پتو در راهروهای این اندرزگاه اسکان داده شده اند.

راهروهای مذکور که به غیر از دهه شصت هیچگاه سابقه نداشته مورد استفاده قرار گیرد محیطی غیربهداشتی و نامناسب برای نگهداری زندانیان خاصه زنان زندانی است.

خانم مقدم و مریم عامری از جمله زنان زندانی در این بند هستند و البته بیتا صمیمی زاده و فریناز معیریان دو فعال دانشجویی نیز تا روز گذشته در این محل نگهداری می شدند که بنا به دلایل نامعلومی از دیروز به سلولهای انفرادی منتقل شده اند.

از دیگر نکات قابل توجه استقرار تعداد زیادی از زنان زندانی زخمی در بهداری این اندرزگاه است.

لازم به ذکر است آمار فوق تنها بخشی از دستگیر شدگان روزهای اخیر را در بر می گیرد و در خصوص سایر بندها به دلیل شرایط امنیتی بی خبری بیشتری وجود دارد.