به گفته حسن قشقاوی، سخنگوی ‌وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی، در مجموع ۹ نفر از کارکنان ایرانی سفارت بریتانیا، به دلیل ناآرامی های اخیر در کشور  …


شهروند ۱۲۳۶  پنجشنبه ۲ جولای  ۲۰۰۹


 


 

 

رادیو آلمان:به گفته حسن قشقاوی، سخنگوی ‌وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی، در مجموع ۹ نفر از کارکنان ایرانی سفارت بریتانیا، به دلیل ناآرامی های اخیر در کشور دستگیر شدند، که با آزادی پنج تن از آنان تنها ۴ نفر دیگر زیر بازجویی یا به گفته‌ وی در مراحل «پرسش و پاسخ»  هستند.

حسن قشقاوی در کنفرانس مطبوعاتی دوشنبه (۸ تیر / ۲۹ ژوئن) گفته است، که در تماس تلفنی با وزارت امورخارجه بریتانیا در شب گذشته، مقامات انگلیسی بر عدم مداخله در امور داخلی ایران تاکید کرده‌اند.

 پیش از این خبرگزاری‌ها، گزارش از دستگیری تنها ۸ کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران داده بودند. دولت ایران مدعی است، که کارکنان سفارت بریتانیا در اغتشاشات اخیر ایران مداخله داشته‌اند.