طبق آخرین اخبار رسیده و به تایید خانم زهرا رهنورد همسر آقای موسوی سایت قلم توسط وزارت اطلاعات حک شده است و بیانیه آخر مهندس موسوی حذف  …


شهروند ۱۲۳۶  پنجشنبه ۲ جولای  ۲۰۰۹


 

طبق آخرین اخبار رسیده و به تایید خانم زهرا رهنورد همسر آقای موسوی سایت قلم توسط وزارت اطلاعات حک شده است و بیانیه آخر مهندس موسوی حذف و خبر زیر در آن گنجانده شده است! کل این خبر دام وزارت اطلاعات است:

«آسیب دیدگان وقایع اخیر، شماره و مستندات خود را برای پیگیری حقوقی به دفتر موسوی ارائه دهند. دفتر مهندس میرحسین موسوی از تمامی آسیب دیدگان وقایع اخیر، بازداشت شدگان و خانواده های شهدای حوادث درخواست کرد که برای پیگیری حقوقی، مستندات خود را به این دفتر ارائه دهند. به گزارش قلم نیوز، در پی برخوردهای خشونت آمیز و ورود خسارت و آسیب و صدمه به مردم، دفتر مهندس موسوی از همه افرادی که در این حوادث مورد آسیب قرار گرفته اند، برای معاضدت حقوقی و پیگیری حقوقی این موارد درخواست کرد که با ذکر مستندات شماره تماس خود را در اختیار این دفتر قرار دهند… درخواست میشود آسیب دیدگان وقایع اخیر از طریق شماره فکس۰۲۱۸۸۹۲۶۷۷۳، شماره تلفن یا مستندات خود را در اختیار دفتر قرار دهند.»

لطفا این نقشه شوم را با اطلاع رسانی گسترده و هرچه سریعتر خود ناکام کنید.