شهروند- نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که میزان محبوبیت تیم هورتونز ، کافه ی زنجیره ی کانادایی، در بین شهروندان این کشور کاهش پیدا کرده است. بر اساس آمار به دست آمده از Marketing Research and Intelligence Association، سازمان حرفه ای نظرسنجی مشاغل و بیزینس ها، رتبه ی تیم هورتونز از مقام ۴ ام به ۵۰ ام نزول پیدا کرده است.

یکی از دلایل اصلی این تغییر، سیاست های این کافه زنجیره ای در برابر افزایش میزان حداقل حقوق و دستمزد در انتاریو بود که به تظاهرات مردم در نقاط مختلف کانادا منجر شد.

تیم هورتونز در انتاریو برای کاهش زیان ناشی  از افزایش حداقل حقوق و دستمزد میزان مزایای کارکنان را کاهش داد و از دادن دستمزد به آنها در ساعت ناهار خودداری کرد.

این اقدام با واکنش های گسترده ی در سراسر کانادا مواجه شد. به گفته ی متخصصان در این زمینه، تیم هورتون می تواند با تلاش و بهبود شرایط برای کارمندان به رتبه ی قبلی اش بازگردد که البته نیاز به این دارد که این کافه بخواهد کمی از سود خواهی کناره گیری کرده و کارمندانش را دریابد.