محمود احمدی نژاد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به عنوان سالم ترین، زیباترین و آزادترین انتخابات در جهان نام برده و …


شهروند ۱۲۳۷  پنجشنبه ۹ جولای  ۲۰۰۹


 

بی بی سی: محمود احمدی نژاد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به عنوان سالم ترین، زیباترین و آزادترین انتخابات در جهان نام برده و در پاسخ به کسانی که می گویند میلیون ها نفر در ایران خواستار تغییرند، خود را نماد تغییر دانسته است.

احمدی نژاد در سخنانی که به طور مستقیم از تلویزیون ایران پخش شد، این انتخابات را آغاز جدیدی برای ایران و جهان دانست و به نقل بعضی سران کشورها از آن به عنوان "منشاء تحولات بزرگ در جهان" نام برد.


 

به گفته احمدی نژاد بالاترین میزان دموکراسی جهان در انتخابات ریاست جمهوری ایران رقم خورد. او همچنین از تغییرات در کابینه وزیران خبر داد و گفت "تغییرات قابل توجهی" در ترکیب دولت در دوره جدید به وجود خواهد آمد.

احمدی نژاد همچنین "دشمنان" را به دخالت در ناآرامی های پس از انتخابات در ایران متهم کرد و گفت: "دشمنان ما از یک طرف به کمک ملت ایران ابراز نیاز و درخواست گفتگو و از طرفی در امور داخلی ما دخالت می کنند که این تناقض آشکار است."

محمود احمدی نژاد در سخنان خود انتخابات ریاست جمهوری امسال ایران را آزادترین انتخابات در نوع خود دانست و گفت: "در هیچ جای جهان مبانی استقرار حاکمیت در انتخابات به چالش کشیده نمی شود اما در این انتخابات برای هیچ کس هیچ محدودیتی در اظهار نظر، انتقاد و در مدنظر قرار دادن، ایجاد نشده بود."

او ادامه داد: "این انتخابات هم برای نامزدها و یارانشان و هم ملت ایران آزادترین انتخابات جهان بود و بالاترین نصاب دموکراسی در آن رقم خورد."

احمدی نژاد با رد سخنان منتقدان که آرای مخالفان او را به معنی خواسته آنها برای تغییر دانسته اند، خود را نماد تغییر دانست و گفت:"می‌گویند ۱۳ میلیون نفر از مردم ایران تغییر می‌خواهند اما من می‌گویم ۴۰ میلیون نفر از مردم ایران تغییر می‌خواهند و بنده خودم نماد تغییر اساسی در ساختارها و رفتارها هستم."

او درباره حضور گسترده شهروندان در انتخابات گفت:"مردم با مشارکت ۸۵ درصدی در انتخابات ۲۲ خرداد شرکت کردند،‌ مطمئن هستم اگر امکانات فراهم می بود بیش از این رقم در انتخابات شرکت می‌کردند."

احمدی نژاد ضمن متهم کردن "دشمنان مستکبر" به دخالت در امور داخلی ایران گفت آنها می خواستند اقتدار مردم را ضعیف کنند.

او گفت: " آنها کارهای بدی کردند و برخی مردم ما نیز آسیب دیدند؛ البته برخی ها متأسفانه با آنها همکاری کردند.