کاوه شهروز

شهروند- موسسه سیاست گذاری عمومی مک دونالد لوریر در اتاوا، با افتخار اعلام می کند که کاوه شهروز به عنوان عضو ارشد به عضویت این موسسه درآمده است. کاوه شهروز برای کمک به بهبود امور خارجی کانادا در زمینه ی سیاست گذاری به عضویت این موسسه درآمده است. کاوه شهروز در زمینه ی حقوق بشر بین المللی تخصص دارد و تمرکزش بر روی مسائل حقوق بشر در ایران است که به صورت گسترده ای نقض می شود . شهروز بارها در این زمینه نوشته است.

کاوه شهروز پیشتر مشاور ارشد سیاست گذاری حقوق بشر در امور بین المللی کانادا بود. دکتر برایان لی کرولی (Brian Lee Crowley) ، مدیر موسسه ی مک دونالد لوریر می گوید که کاوه شهروز در زمینه ی قوانین حقوق بشر، بخصوص در مورد ایران، مانند یک رهبر است. به گفته ی ایشان این تفکر و منش برای موسسه  مک دونالد لوریر دستاورد و سرمایه ی بسیار بزرگی است.

دکتر کرولی معتقد است که به هردو لحاظ  قانونی و سیاسی، بینش منحصر بفرد کاوه شهروز درباره ی مسائل حقوق بشری می تواند به کانادا کمک کند تا بهترین روش را در زمینه ی مسائل حقوق بشر جهانی، بویژه ایران، اتخاذ کند.

کاوه شهروز فارغ التحصیل دانشکده ی حقوق دانشگاه هاروارد  و دانشگاه تورنتو است. شهرت کاوه شهروز نفوذ و تاثیرش در زمینه ی مسائل حقوق بشر بویژه  ایران است. شهروز به تازگی موفق شد پارلمان کانادا را متقاعد کند تا کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران را به عنوان جنایت علیه بشریت تحت لوای قوانین بین المللی شناسایی کند. این تلاش موثرکاوه شهروز موجب شد تا کانادا بتواند رویه ی جدیدی را درباره ی مسائل حقوق بشری در ایران در پیش بگیرد.

کاوه شهروز در تورنتو وکیل حقوقی است و پروژه ی جدیدش این است که صدا و حامی مبارزان ایرانی در داخل ایران باشد و در تلاش است تا تحریم های Magnitsky برای ناقضان حقوق بشر در ایران اجرایی شود.