فیلم "سنگسار ثریا. م" که براساس داستان واقعی ساخته شده است، و از کتابی با همین نام که توسط روزنامه نگار ایرانی ساکن فرانسه فریدون صاحب جم  …


شهروند ۱۲۳۸  پنجشنبه ۱۶ جولای  ۲۰۰۹

 

 


 

فیلم "سنگسار ثریا. م" که براساس داستان واقعی ساخته شده است، و از کتابی با همین نام که توسط روزنامه نگار ایرانی ساکن فرانسه فریدون صاحب جم نوشته شده اقتباس شده است پس از گشایش در آمریکا از جمعه ۱۷ جولای در تورنتو و ونکوور نیز به نمایش درمی آید.

کارگردان فیلم سیروس نورسته است و شهره آغداشلو، پرویز صیاد و چند بازیگر دیگر ایرانی و آمریکایی در فیلم حضور دارند. فیلم به لحاظ هنری مورد توجه منتقدان قرار نگرفت، اما به دلیل پرداخت به ماجرای غیرانسانی سنگسار توجه جلب کرده است. برای اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن ۴۴۳۶ـ۴۸۸ـ۴۱۶ تماس بگیرید.