انتخابات دولت مرکزی کانادا در دوم ماه مه برگزار می شود. جامعه ایرانیان کانادا، بویژه ایرانیان ساکن انتاریو، بویژه تر ایرانی ـ کانادائی های استان انتاریو، نشان داده اند که نسبت به انتخابات حساس هستند. در چند انتخابات گذشته میزان مشارکت ایرانیان چنان بوده است که حزب های اصلی کانادائی توجه خاص به جامعه ی ما نشان داده اند. ما در شهروند همیشه کوشیده ایم از هموطنان بخواهیم صرف نظر از دلبستگی های حزبی در انتخابات حضور پررنگی داشته باشند. شعار همیشگی شهروند این بوده است که “رأی دهیم تا دیده شویم” و خوشبختانه آمار نشان داده است که ایرانیان یکی از گروه های فعال در امر انتخابات بوده اند. میزان مشارکت ما بویژه در مناطقی که جمعیت ایرانی نشین قابل توجهی دارد، جامعه ی ما را جامعه ای مؤثر در سرنوشت سیاسی این کشور نشان خواهد داد. با توجه به مشارکت نه چندان بالای مردم کانادا در انتخابات هرگونه حضور پر رنگ جوامع قومی می تواند در نتیجه ی انتخابات به سود نامزدهای مورد علاقه و تأیید ما، تأثیر بگذارد. و اگر چنین شود تصمیم گیرندگان سیاسی آینده نگاه و نظرشان نسبت به جامعه ی ما تفاوت خواهد کرد. جوامع قومی در بزرگ شهر تورنتو اکثریت ساکنان حدود سه میلیون تنی این بزرگ شهر را تشکیل می دهند و این اکثریت اگر نسبت به آینده ی سیاسی و اجتماعی این سرزمین حساسیت لازم را نشان دهد بی گمان چهره ی دولت آینده متأثر از آرای اقوام مختلف خواهد شد. در اینکه هر کدام ما بنا بر سلیقه و عقیده و توقعمان از احزاب مختلف به یکی از آنها عنایت داریم، شکی نیست، اتفاقاً اینکه جامعه ی ایرانی دارای تنوع سلیقه و عقیده و علاقه مندی به حزب های متفاوت باشد، نه تنها هیچ عیب و ایرادی ندارد، بلکه حضور همه جانبه ی جامعه ی ایرانی در امر سیاست به ما بخت مشارکت متنوع تری را می دهد، اما امری که اگر در آن کوتاهی شود جامعه ی ما زیان زیادی خواهد کرد، بی توجهی به امر انتخابات و یا بدتر از آن عدم مشارکت در آن است. امر سیاست و انتخابات را که در لحظه لحظه ی زندگی سیاسی و اجتماعی ما در این سرزمین اثر مستقیم دارد، به میان خانواده، محل کار، جمع های دوستانه و گردهمائی های ایرانی ببریم، از سیاستمداران و نامزدهای احزاب مورد علاقه ی خود بخواهیم که در گردهمائی های جامعه ایرانی حضور یابند و در ضمن طرح نظریات حزب خود به خواسته های جامعه ی ایرانی نیز گوش فرا دهند و از آنها قول بگیریم که در صورت انتخاب شدن این خواسته ها را پی گیری کنند. جامعه ی کانادایی – ایرانی در عرصه های اقتصادی و فرهنگی و فکری توانسته است از خود چهره ای موفق نشان دهد، و در هر کدام این زمینه ها دست کم یک چهره ی شناخته شده در کل کانادا حضور دارد.

شهروند ۱۳۲۷ به مسائل انتخابات پرداخته است

در امر کار و کسب های کوچک و بزرگ نیز جامعه ی ایرانیان بویژه ایرانیان انتاریو با وجود چند هزار شرکت کوچک و بزرگ و فروشگاه ها و دفترهای خدماتی نشان داده است که پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است. اینها اما اگر با امر سیاست که در حقیقت کلید کل چرخش چرخ های اجتماعی و سیاسی هر جامعه است گره نخورد، ما از یکی از بزرگترین امتیازهای جامعه ی دموکراتیک محروم می مانیم. برای همین است که حضور سیاسی جامعه ی ایرانی به گونه ای که از منظر دیگران هم دیدنی و توجه کردنی و به جد گرفتنی باشد از اهمیت بالایی برخوردار است.

از همین امروز در کمپین های تبلیغاتی نامزدهای احزاب مورد علاقه مان مشارکت جدی داشته باشیم، و مخصوصاً بکوشیم با کار داوطلبانه در امر انتخابات نشان دهیم که جامعه ای پویا و علاقمند به سرنوشت خویش در این کشور هستیم. مشارکت در امر سیاست تنها منوط و محدود به کوشندگان سیاسی و یا نامزدهای انتخاباتی نیست، بلکه خلاف آن صادق است این ما مردم هستیم که چهره ی دولت را چنان که می خواهیم می توانیم ترسیم کنیم. بویژه حضور جوانان در امر سیاست و اجتماع بسیار مهم و مؤثر است، اگر بتوانیم در راستای علائق سیاسی خود گروه های جوانان داوطلب فعال در امر انتخابات به وجود آوریم و در احزاب مختلف فعالیت کنیم، این خود نشانه ی مهم و انکار ناکردنی خواهد شد از مشارکت جدی جامعه ی ایرانی در امر انتخابات، کاسب ها و فروشگاه ها و شرکت های کوچک و بزرگ ایرانی اگر بخت حضور فیزیکی فعالانه در امر انتخابات را ندارند، با کمک های مالی و یا تبلیغاتی خود به احزاب مورد علاقه شان نشان دهند که نسبت به سرنوشت خود و فرزندانشان و آینده ی این کشور دموکراتیک بی توجه نیستند. در این حدود یک ماه کارزار انتخابات جامعه ی ایرانی اگر به خود چهره ی مشارکتی دیدنی بگیرد بی گمان در دولت آینده نمایندگان مجلس و وزیران کابینه به یاد خواهند آورد که جامعه ی ما را هم باید بدیده بگیرند. این همه در سایه ی همدلی ها و همکاری های صمیمانه ی ما شدنی است. پس “رأی دهیم تا دیده شویم!”