کارگران شرکت هفت تپه روز جمعه ۱۶ مرداد در محل کارخانه دست به تحصن زدند. این تحصن با صدای سوت کارگران آغاز گردید.


شهروند ۱۲۴۲  پنجشنبه ۱۳ آگوست  ۲۰۰۹


کارگران شرکت هفت تپه روز جمعه ۱۶ مرداد در محل کارخانه دست به تحصن زدند. این تحصن با صدای سوت کارگران آغاز گردید. هنگامی که نمایندگان شورای فرمایشی خواستند در مساله دخالت کنند کارگران با گفتن اینکه چه کسی به شما رای داده و شما را انتخاب کرده که حالا می خواهید مداخله کنید، اجازه ی مداخله به آنها ندادند. شعارهایی نیز علیه مسئول کارت زنی داده شد.

خواسته های کارگران در این اعتراض به شرح زیر است:

۱ـ اجرا شدن طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش دستمزدها و حقوق ها

۲ـ حل شدن مساله اضافه کار (مشکلاتی در نحوه و میزان پرداخت دستمزد اضافه کاری ها برای کارگران وجود دارد)

۳ـ زدن کارت ورود و خروج. این مساله روال عادی این واحد تولیدی نبوده است و اکنون که این طرح اجرا می شود برای کارگران مشکلاتی پیش آمده است. از جمله اینکه روزهای جمعه در ماه هایی از سال که فصل برداشت نیست، کارگران تا ساعت ده در کارخانه حاضر بوده و سپس به منازل خود برمیگشتند اما با اجرای این طرح مجبورند روزهای جمعه هم تا پایان ساعت اداری در محل کار خود باقی بمانند. در نتیجه از تنها فرصت برای بودن با خانواده هایشان محروم می شوند.

۴ـ جلوگیری از اخراج کارگران موقت. این کارگران با تلاش سندیکا قرار بود رسمی شوند اما اکنون به دستور مقامات بالاتر تهدید به اخراج شده اند.