علی مطهری رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس خواهان مجازات علنی خاطیان شد و گفت که نباید حوادثی مثل زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب …

شهروند ۱۲۴۲  پنجشنبه ۱۳ آگوست  ۲۰۰۹


 

رادیو فرانسه: علی مطهری رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس خواهان مجازات علنی خاطیان شد و گفت که نباید حوادثی مثل زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب تکرار شوند و معلوم نشود که افراد خاطی مجازات شدند یا نه.

 

علی مطهری

سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به موج اعتراضاتی که علیه کشتار زندانیان در بازداشتگاه کهریزک براه افتاده است، اعلام کرد که سه مامور این بازداشتگاه را که زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند همراه با مسئول این زندان برکنار و بازداشت کرده است. 

او اعتراف کرد که "تمام این کوتاهی ها در نهایت متوجه فرمانده ناجا می شود" اما اضافه کرد که هر کسی به سهم خود در این ارتباط مقصر است. این در حالی است که حمیدرضا کاتوزیان نماینده اصولگرای مجلس و عضو کمیته حقیقت یاب، فرمانده نیروی انتظامی را مسئول قتل های صورت گرفته در کهریزک خواند.

 


 

 کاتوزیان توضیحات فرمانده نیروی انتظامی را ناکافی دانست و تاکید کرد که قتل های اتفاق افتاده در این بازداشتگاه ناشی از ضرب و شتم بوده اند. او همچنین "برخورد با دو نفر مامور جزء" را ناکافی دانست و گفت تشر زدن به دو نفر نه فرزند کسی را زنده می کند و نه تهمت هائی را که به نظام زده شده پاک میکند. از سوی دیگر علی مطهری رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس خواهان مجازات علنی این خاطیان شد و گفت که نباید حوادثی مثل زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب تکرار شوند و معلوم نشود که افراد خاطی مجازات شدند یا نه. در حالیکه کمیته حقیقت یاب مجلس قتل های کهریزک را ناشی از شکنجه میداند، سردار مقدم مرگ چند نفر در بازداشتگاه کهریزک را به شیوع بیماری در بازداشتگاه نسبت داد. این در حالی است که رئیس انستیتو پاستور ایران قتل فرزندش محسن روح الامینی را ناشی از شکنجه اعلام کرده بود.