شهروند- طی هفته گذشته اعلیحضرت فیلیپ پادشاه بلژیک و علیاحضرت مات هیلد ملکه آن کشور از کانادا دیدار کردند. در این بازدید رسمی یک هیئت ۱۳۰ نفری متشکل از وزیر خارجه و معاون نخست وزیر- تعدادی از وزرا، رؤسای چند دانشگاه، صاحبان و مدیران صنایع و مؤسسات مالی آن کشور پادشاه و ملکه را همراهی می کردند.

در اتاوا پادشاه و ملکه با عالیجناب ژولی پایت فرماندار کل کانادا ملاقات کردند و در تورنتو جداگانه با عالیجناب الیزابت داودزول فرماندار کل، دیو لاوک رئیس پارلمان و خانم کاتلین وین نخست وزیر انتاریو دیدار کردند.

سپس پادشاه و ملکه و هیئت همراه در مهمانی رسمی ناهار که به میزبانی دکتر رضا مریدی وزیر علوم و پژوهش های علمی به نمایندگی از طرف دولت انتاریو در محل مؤسسه مارس به افتخارشان ترتیب داده شده بود شرکت کردند.

در این مهمانی رسمی تعدادی از وزاری دولت انتاریو و سفرای بلژیک در کانادا و کانادا در بلژیک همراه همسرانشان افتخار حضور داشتند.

دکتر مریدی طی سخنان کوتاهی ورود پادشاه و ملکه بلژیک را به انتاریو خوش آمد گفت و بر روابط نزدیک بین انتاریو و بلژیک اشاره کرد و در بخش دیگری از توانائی های علمی و پژوهشی انتاریو سخن گفت.

پس از صرف ناهار پادشان و ملکه از نمایشگاه کوچک اختراعات و ابداعات که توسط چند شرکت انتاریو در محل مؤسسه مارس به نمایش گذارده شده بود دیدن کردند.

پس از آن ملکه از بیمارستان کودکان تورنتو بازدید کرد و پادشاه به همراه دکتر مریدی و تعدادی از صاحبان مؤسسات مالی بلژیک برای شرکت در میزگرد مالی به محل شرکت Pover Corp در مرکز شهر تورنتو رفتند. بلژیک با حدود ۷۰۰ میلیارد درآمد ناخالص ملی یکی از کشورهای پیشرفته جهان و شریک اقتصادی مهمی برای انتاریو بشمار می رود.

جالب توجه است که در سر میز پادشاه بلژیک با توجه به ایرانی الاصل بودن دکتر مریدی به وی یادآور می شوند که همسر سفیر بلژیک در کانادا خانم فاطمه جوادی نیز ایرانی تبار هست و در میهمانی حضور دارد، در نتیجه فرصتی برای دیدار و گفت و گویی کوتاه بین این دو شخصیت ایرانی تبار در مجلس فراهم آمد.