میرحسین موسوی از مهدی کروبی به خاطر طرح موضوع نحوه برخورد با زندانیان بعد از انتخابات تقدیر کرده است.

شهروند ۱۲۴۳  پنجشنبه ۲۰ آگوست  ۲۰۰۹


 

بی بی سی: میرحسین موسوی از مهدی کروبی به خاطر طرح موضوع نحوه برخورد با زندانیان بعد از انتخابات تقدیر کرده است.

روز سه شنبه، ۱۸ اگوست (۲۷ مرداد)، برخی سایت های خبری متن نامه میرحسین موسوی خطاب به مهدی کروبی را اتتشار دادند که در آن، واکنش تند برخی مقامات دولتی و رسانه های طرفدار دولت به اقدام مهدی کروبی در مورد تجاوز جنسی به زندانیان معترض به نتیجه انتخابات به شدت محکوم شده است.


در این نامه آمده است "جای تاسف است که در نظام اسلامی ما، متصدیان چنان بی طاقت شده اند که حتی تذکر را تاب نمی آورند."

موسوی در نامه خود خطاب به مهدی کروبی نوشته است که این نامه "رسانه غیرملی و روزنامه های کودتاچیان" را سراسیمه کرده و پرسیده است که "این همه دستپاچگی از چه چیز خبر می دهد؟"

میرحسین موسوی در پاسخ می نویسد که این واکنش "خبر از خبرهای وحشتناکی می دهد که ما هنوز اطلاعی از آنها نداریم، خبر از آنکه دروغ چون چرکی مسموم، روز به روز دامنه خود را گسترش می دهد و به بهانه دفاع از اصل نظام، غافلان را به حمایت از خود فرا می خواند و کسی نمی گوید که اصل نظام، مردم اند."

میرحسین موسوی می افزاید "حکومت بخش کوچکی از نظام، و دولت بخش کوچکی از حکومت و مجموعه افرادی که اینگونه رفتارهای غیرانسانی را مرتکب شده اند تنها بخش کوچکی از کارگزاران اجرایی کشوراند."

آقای موسوی شرایط پیگیری شکایت در مورد رفتار با زندانیان را مورد انتقاد قرار داده و می نویسد "از کسانی که در زندان ها مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته اند می خواهند که چهار شاهد عادل با شرایط ویژه ارائه کنند؛ آیا آنان برای بازداشتن دست خود از گناه هم چهار شاهد می طلبند؟"

در ادامه این نامه آمده است که "اینهایی که مرتکب جرم شده اند، ایادی حکومت بوده اند، آیا حکومت علاقه ندارد بداند دستان او با مردم چه می کنند؟"

میرحسین موسوی در اشاره به اظهارات برخی مقامات جمهوری اسلامی در مورد دلجویی از آسیب دیدگان حوادث اخیر می نویسد "به راستی این آسیب ها چگونه التیام می یابد، وقتی که منکر اصلی وقوعشان می شوند و با تهدید و ارعاب، ستمدیدگان را به سکوت و انصراف از تظلم وادار می کنند؟ دلجویی با پول و زور ممکن نیست بلکه با رسیدگی سریع، صریح و دقیق به دادخواهی آنها و خانواده هایشان ممکن است."

موسوی در تقدیر از اقدام مهدی کروبی می نویسد "به راستی وظیفه ایمانی و انسانی یک روحانی انقلابی که با گزارش ها و مراجعات مکرر قربانیان چنین جنایاتی روبرو شده است، جز کاری است که شما انجام داده اید؟"

وی خوستار اقدام مشابهی از سوی سایر روحانیون می شود و می افزاید "انتظار از روحانیت اسلام آن است که در ابلاغ رسالت های الهی که بر دوش او قرار دارد، از خدا بترسد و از زورگویان و دروغ زنان و متجاوزان، از تهدیدها و تضییق ها و از هیچ چیز دیگری جز خدا نترسد."

میرحسین موسوی خواستار آن می شود که روحانیون "به صریح ترین لهجه، اسلام را از فجایعی که رخ داده است و رخ می دهد تبرئه" کنند و می افزاید "این رسالتی است که انجام آن جز ار روحانیت متعهد بر نمی آید و اگر در انجام آن کوتاهی شود، نخستین گروهی که از بابت آن ملامت خواهند شد، آنان خواهند بود."

آقای موسوی می نویسد که اگر کسانی به جای پرداختن به این مسئولیت تاریخی، به راحتی بر روی آنچه انجام گرفته است چشم بپوشند، هدف انتقاد طرفداران دولت قرار نمی گیرند و در مقابل، "تنها گناه نابخشودنی و سزاوار واکنش، آگاه کردن مردم از این فجایع است."

در پایان این نامه ابراز امیدواری شده است که تلاش های کروبی "با همصدایی دیگر استوانه های روحانیت مبارز، تقویت شود."

در خبری دیگر در همین زمینه، روزنامه حیات نو بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، از تشکل های اصلاح طلب، را منتشر کرده که در آن، از مهدی کروبی به خاطر افشای گزارش های مربوط به "فجایع غیرانسانی زندان کهریزک یا دیگر بازداشتگاه های احتمالی و درخواست رسیدگی دقیق و عاجلانه به آن" تقدیر به عمل آمده است.

شورای هماهنگی خواستار آن شده است که "هشدار دردمندانه و دلسوزانه آقای کروبی با وسواس و حساسیت پیگیری شود."