شهروند- داگ فورد، نخست وزیر جدید انتاریو، دو هفته قبل از به دست گرفتن دولت و شروع قانونی کار دستور داد تا تمام ارگان های دولتی تا اطلاع ثانوی استخدام های جدید را متوقف کنند و از هرگونه هزینه جدید و بدون دلیل موجه پرهیز کنند تا دولت جدید بتواند نگاهی دقیق تر به شیوه ی خرج ارگان های دولتی و وضعیت مالی آنها داشته باشد.

داگ فورد از تاریخ ۲۹ ژوئن دولت انتاریو را به طور رسمی به دست خواهد گرفت و همانطور که پیش از آمدن بر سر کار و در کمپین های انتخاباتی اش وعده داده بود اولین اولویت او کم کردن هزینه های دولت و کوچک تر کردن نهادهای دولتی است.

سخنگوی داگ فورد دیروز دوشنبه اعلام کرد که ما به مردم وعده دادیم که به مالیات دهندگان احترام می گذاریم. مردم انتاریو به شدت کار میکنند و مالیات پرداخت میکنند و توقع دارند که مالیات های آنها در محل درست و برای خدماتی که برای آنهاست استفاده شود و دولت داگ فورد این مهم را جامه ی عمل خواهد پوشاند. تمام ارگان های دولتی باید تا اطلاع ثانوی از خرج های اضافه دست بردارند و استخدام اضافه را متوقف کنند مگر در شرایط حساس و برای کارمندان ضروری بخش بهداشت و آتش نشانی و پلیس.

داگ فورد می گوید که این اقدامات و کم کردن هزینه ها هیچگونه تاثیری بر تأمین بهداشت و امنیت مردم انتاریو ندارد و تنها تا روشن شدن عملکرد نهادهای دولتی انجام می شود.

داگ فورد همچنین اطمینان می دهد که هیچ کارمند بخش دولتی که هم اکنون مشغول به کار است بر اساس این اقدامات کار خود را از دست نخواهد داد.