تا گوشه ای از تقویم، روزی را به نامی ننویسند یادمان نمی آید کسانی هستند با آن عنوان که باید ارجشان نهیم. به سالهای  دور برمی گردم، آنجا که در کتابها می نوشتند مادر مهربانترین موجود روی زمین است. اگر از آن سوی دایره احساس کودکی غلتی بزنم به امروز، باز هم همان کلمات قدیمی برایم زیباست با این تفاوت که امروز می توانم معنایش را درک کنم. هر یک از ما خواسته و ناخواسته وصل به زنی هستیم که روزگاری رشته اصلی شکل گیری فکرمان به او وصل بود. مرور سالیان متوالی به هر یک از ما شکل های مختلفی داد. در این گذر، گاه افکار مادر برایمان بوی کهنگی می داد، زمانی سخت، نیازمند حمایتش بودیم، در دوره ای احساس بزرگی می کردیم و گاه دانشمان دلیلی می شد برای فاصله مان. شمارش دو رقمی سنین ما تکرار و تکرار شد. بر زمین تجربه ها بارها سر سائیدیم و باز با احساس بزرگی برخاستیم.  شبکه ای از روابط متفاوت با همراهی زمان، تنها وسیله ای شد که همه ما به تدریج درک کنیم همان جملات ساده و زیبای قدیمی را که می گفت مهر مادر، ثروتی است عظیم و مادر شدن یعنی رفتن به یک سفر درونی منحصر به فرد و بخشیدن رنگی خاص به زندگی خود.

در آستانه روز مادر قرار گرفته ایم. بار دیگر برگ های تقویم به ما یادآوری می کنند عاشقترین و زیباترین زن دنیا در آن روز به انتظار ماست. بد نیست در چنین روزی فکر کنیم برای او چه کرده ایم؟ اگر همه روزهای سال را به کار، فعالیت های روزمره، دوستان و یا مهمانی سپری کرده ایم شاید نوشته روی تقویم، با بی زبانی می گوید یک روز را برای او بگذرانیم.

***

بیمه مراقبت ویژه ناتوانی جسمی و از کار افتادگی، بیمه ای نیست که بتوانیم آن را به سن خاصی متصل کنیم. متاسفانه بسیاری با شنیدن این نام، سالخوردگی را در ذهنشان فرض می کنند در حالی که ناتوانی، به دلایل بسیاری می تواند حادث شود. بارها در مقالات بیمه با روشها و توضیحات گوناگون به نکته ای مشخص  اشاره کردیم و آن حفاظت موقعیت مالی افراد در مقطعی از زندگی است. آن دوره می تواند با بیماری، ناتوانی، فوت و … آغاز شود. دلایل تاکید بیمه بر اخذ آن، حفظ ثبات زندگی اشخاص در مواجهه با هر رویداد پیش بینی نشده است. یکی از آرایش های زیبای بیمه را می توان بیمه ناتوانی جسمی قلمداد کرد. هر یک از ما به دفعات در طول زندگی ممکن است در معرض اتفاقی قرار گیریم که در آن نیازمند کمک کسی شویم. برای مثال کسی که سکته می کند تا مدتها به پرستاری نیازمند است. این بیمه می تواند هر بار در هر حادثه ای که فرد را نیازمند یاری شخص دیگری در دو مورد از امور شخصی،  مانند کمک در لباس پوشیدن، کمک در استحمام و یا کمک در غذا خوردن می کند فعال شود. این که فکر کنیم ما هرگز در فهرست چنین افرادی قرار نمی گیریم اشتباه محض است. اگر فقط ۲ بار در طول زندگی این بیمه به کمک ما بیاید، قطعا برنده ایم.

                          ***

“وقتی خیس از باران به خانه رسیدم، برادرم گفت: چرا چتری با خود نبردی؟

خواهرم گفت: چرا تا بند آمدن باران صبر نکردی؟
پدرم با عصبانیت گفت: تنها وقتی سرما خوردی متوجه خواهی شد

اما مادرم در حالی که موهای مرا خشک می کرد گفت: باران احمق.
این است معنی مادر”.

 

محمد رحیمیان کارشناس ارشد بیمه و سرمایه گذاری و عضو انجمن رسمی مشاورین متخصص بیمه و امور مالی کانادا است.

www.insufin.ca

www.youtube.com/ sherkatbime