جبهه مشارکت یکی از احزاب اصلی اصلاح طلب ایران و از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، با صدور بیانیه ای به  …


شهروند ۱۲۴۴  پنجشنبه ۲۷ آگوست  ۲۰۰۹


 

بی بی سی: جبهه مشارکت یکی از احزاب اصلی اصلاح طلب ایران و از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، با صدور بیانیه ای به "رفتارهای شنیع عوامل کودتا در تجاوز به حریم خصوصی و خانوادگی" بازداشت شدگان اعتراض کرده است.

در بیانیه جبهه مشارکت همچنین آمده است: "خبرهای رسیده حاکی است که بخش عمده ای از دستگیری زنان محترم و متعهد سیاسی تنها و تنها بدین منظور انجام شده است تا با فشار طاقت فرسای روحی و جسمی به حریم خصوصی و خانوادگی آنها، آنان را مجبور به اعتراف اخلاقی علیه خود و افراد دیگر کنند."

جبهه مشارکت در پایان بیانیه خود خواستار آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و رسیدگی به نحوه بازداشت و بازجویی آنان شده است.