خبرگزاری هرانا – جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات میرموسی ضیاگرگری و سجاد شهیری، دو فعال ترک (آذربایجانی) روز چهارشنبه در دادگاه کیفری دو شهرستان نقده برگزار شد. این شهروندان در تاریخ ۱ تیرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در ارومیه و نقده بازداشت و پس از ۲۵ روز با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۵ شهریورماه ۹۸، جلسه دادگاه میرموسی ضیاگرگری و سجاد شهیری، برگزار شد.

طی این جلسه دادگاه که ساعت ۱۱ صبح روز گذشته در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو نقده برگزار شده است اتهام عنوان شده علیه این شهروندان “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است.

میرموسی ضیا گرگری و سجاد شهیری اواسط مردادماه سال جاری با دریافت ابلاغیه ای جهت حضور در این دادگاه احضار شده بودند.

این شهروندان در تاریخ ۱ تیرماه توسط نیروهای امنیتی شهرستان نقده بازداشت شده و در تاریخ ۲۵ تیرماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی تا پایان زمان دادرسی آزاد شدند.

لازم به ذکر است هر دو شهروند بازداشت شده، پیشتر نیز در جریان مراسم قلعه بابک در تاریخ ۱۵ تیرماه ۹۷ به همراه دهها تن دیگر بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بودند.