سخنگوی کمیته ویژه مجلس ایران برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی های بعد از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، بعد از  …


شهروند ۱۲۴۴  پنجشنبه ۲۷ آگوست  ۲۰۰۹


 

بی بی سی: سخنگوی کمیته ویژه مجلس ایران برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی های بعد از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، بعد از دیدار اعضای این کمیته با مهدی کروبی، از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات، از برنامه این کمیته برای مذاکره با روسای قوای مقننه و قضاییه و دیدار با ۴ نفر از بازداشت شدگانی خبر داد که ادعا می کنند مورد تجاوز قرار گرفته اند.

کاظم جلالی، سخنگوی این کمیته به خبرگزاری نیمه رسمی مهر در ایران گفت شش نفر از نمایندگان مجلس (خود او به همراه امیدوار رضایی، علی مطهری، مهدی سنایی، پرویز سروری و فرهاد تجری) در دفتر کروبی با او دیدار کردند و کروبی در این دیدار گفت چهار نفر را که به او مراجعه کرده و ادعا کرده اند در زندان به آنها تجاوز شده است، به کمیته ویژه مجلس معرفی خواهد کرد.

جلالی گفت قرار شد فضایی فراهم شود که این ۴ نفر اظهارات خود را به کمیته ویژه بگویند و کمیته ویژه هم در این مورد با علی و صادق لاریجانی، روسای مجلس و قوه قضائیه، گفتگو کنند.

روز دوشنبه و پیش از جلسه کمیته ویژه مجلس با مهدی کروبی، علی مطهری، از نمایندگان مجلس که در دیدار با مهدی کروبی هم حضور پیدا کرد، به وب سایت خبری عصر ایران گفته بود بهتر است مستندات کروبی در جلسه ای با حضور سران سه قوه بررسی شود.

به گفته مطهری سران قوا هر از چندی برای بررسی مفاسد اقتصادی جلسه مشترک تشکیل می دهند و اهمیت این مسئله کمتر از مفاسد اقتصادی نیست.